François Chung, Ph.D.

François Chung

En Breu

Analista de negocis digitals, Doctor en Informàtica

Actualment, sóc Analista de negocis digitals a Fujitsu Bèlgica (BE). Abans vaig treballar primer com a Enginyer de Software Científic en el CISTIB/UPF (ES), Enginyer R+D en Sistemes Intel·ligents a Inspiralia (ES), Consultor en Eficiència Energètica a E² = MC (BE), Consultor en Implementació de Programari a Sofico (BE), i Analista de negoci a FIS Benelux (BE).

Des de gener 2011, sóc Doctor en Informàtica de Mines ParisTech (FR). La meva tesi tracta principalment de l’anàlisi d’imatges mèdiques (tractament d’imatges) i es va fer en l’equip Asclepios de l’INRIA Sophia-Antipolis (FR). La meva tesi s’inscriví dins del marc de la xarxa europea Marie Curie 3D Anatomical Human (3DAH).

Abans de començar el meu doctorat, vaig prendre cursos en visió per computador i robòtica en el grup ViCOROB de la UdG (ES). En 2005, em vaig graduar d’Enginyer Industrial en Informàtica (Ing.) de l’ISIB (BE).

Acrònims

 • CISTIB Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine (ES)
 • FIS Fidelity National Information Services Inc. (US)
 • INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (FR)
 • ISIB Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (BE)
 • UdG Universitat de Girona (ES)
 • UPF Universitat Pompeu Fabra (ES)
 • ViCOROB Visió per Computador i Robòtica (ES)

La meva experiència professional

Intel·ligència artificial

Servei financer

Gestió de flotes

Eficiència energètica

Processament d'imatge

Imatge mèdica

Càrrecs que vaig ocupar

Les meves titulacions

Analista de negoci

Consultor

Enginyer R+D

Enginyer de Software

Doctorat

Ing./M.Sc.

On treballo

On vaig treballar

On vaig estudiar

Per a qui treballo

Per a qui vaig treballar

Fujitsu
FIS
Sofico
E² = MC
Inspiralia
UPF

On vaig estudiar

Inria
Mines ParisTech
UdG
ISIB

Les meves recomanacions

Fun Facts

Anys a l’estranger

8

Idiomes parlats

5

Publicacions

20

Països visitats

50

CV

El meu Curriculum Vitae

Experiència professional

Des de 2019

Analista de negocis digitals

Fujitsu, Bèlgica

Consultoria de negocis i suport al desenvolupament de negocis dins del departament Digital Business Solutions (DBS), que cobreix intel·ligència artificial (AI), blockchain, automatització de processos robòtics (RPA), anàlisi de dades i computació d’inspiració quàntica.

Tasques principals: Recopilació i anàlisi dels requisits de negoci del client; Suport a l’anàlisi tècnica per traduir els requisits en especificacions tècniques; Creació de lliurables funcionals segons els requisits de negoci; Gestió de la transició i lliurament al client.

2016-2018

Analista de negoci

FIS, Bèlgica

Anàlisi de negoci, coordinació de projectes i implementació de plataformes digitals que manegen pagaments, transaccions en disputa i serveis transaccionals entre una empresa, els seus socis i els seus clients.

Tasques principals: Reunió amb el client per discutir les seves necessitats de negoci; Coordinació del projecte durant la fase d’implementació de programari; Instal·lació i configuració de la solució dins de l’entorn del client; Presentació del producte, formació dels usuaris i suport post-projecte.

2015-2016

Consultor en Implementació de Programari

Sofico, Bèlgica

Implementació de Miles, que és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat, després de l’anàlisi de les necessitats del client i la seva traducció en una solució de configuració.

Tasques principals: Business consulting (p. ex. anàlisi funcional i reporting); Participació en els aspectes tècnics de la implementació (p. ex. processament per lots, interfície, seguretat, data mapping, proves); Determinació del pressupost per la configuració i la migració; Participació en activitats comercials i de pre-venta.

2013-2015

Consultor en Eficiència Energètica

E² = MC, Bèlgica

Implementació de polítiques d’eficiència energètica dirigides a l’ús racional de l’energia i a la millora de l’eficiència energètica dels edificis (p. ex. canvi o millora de l’aïllament tèrmic i dels sistemes de calefacció i d’il·luminació).

Tasques principals: Gestió de projectes (p. ex. supervisió de treball subcontractat, escriptura i gestió d’informes tècnics i d’activitat); Anàlisi d’obres relacionades amb l’eficiència energètica (p. ex. utilitzant criteris tècnics, energètics i econòmics per a determinar la seva rellevància i classificar-les en funció de la seva eficiència energètica).

2012-2013

Enginyer R+D

Inspiralia/Pera, Espanya

Disseny, proposta i desenvolupament de projectes industrials basats en sistemes intel·ligents (p. ex. reconeixement de patrons, anàlisi de dades, processament d’imatges i intel·ligència artificial) en benefici de les PIMEs.

Tasques principals: Participació en l’adquisició de dades; Implementació d’algorismes de l’estat de l’art; Creació de prototips en Matlab i C++ en un entorn Windows; Supervisió de treball subcontractat; Escriptura d’informes tècnics i de publicacions científiques.

2011-2012

Enginyer de Software Científic

CISTIB, UPF, Espanya

Participació en el desenvolupament de GIMIAS, que és una plataforma de desenvolupament de tipus workflow que té com a objectiu el prototipat ràpid d’aplicacions per a resoldre càlculs relacionats amb imatges biomèdiques.

Tasques principals: Programació dins de l’equip utilitzant SVN; Desenvolupament de plugins C++ en un entorn Windows; Utilització de biblioteques de codi obert (p. ex. VTK, ITK, wxWidgets); Optimització de programari per a accelerar el temps de càlcul.

2007-2010

Doctorant

Asclepios, INRIA Sophia-Antipolis, França

Jove investigador (ESR) en el projecte europeu Marie Curie 3D Anatomical Human (3DAH). Els temes principals d’investigació inclouen la segmentació del fetge en les imatges TC i la segmentació dels ossos en les imatges IRM.

Tasques principals: Programació dins de l’equip utilitzant CVS i SVN; Prototipatge d’algorismes de l’estat de l’art en Matlab; Desenvolupament de programari en un entorn Linux; Utilització de biblioteques de codi obert (p. ex. VTK, ITK, STL); Scripting Bash; Paral·lelització de codi.

2006

Membre d’Equip

ViCOROB, UdG, Espanya

Participació a la competició de robòtica SAUC-E en l’equip VICOROB-UdG, que va guanyar l’edició del 2006 a Londres. Desenvolupament d’un programa basat en el processament d’imatges per al seguiment d’objectes sota l’aigua.

Tasques principals: Seguiment en temps real d’objectes sota l’aigua utilitzant algorismes de processament d’imatges; Programació en C en un entorn incrustat; Optimització d’algorisme per a accelerar el temps de càlcul amb la finalitat d’aconseguir el processament d’imatges en temps real (25 fotogrames per segon).

2005

Becari

EASI, Bèlgica

Implementació d’un sistema de supervisió centralitzat que consisteix en detectar errors de diferents infraestructures en la xarxa (p. ex. servidors i estacions de treball) i en generar alarmes en una interfície de programari.

Tasques principals: Instal·lació i desplegament d’un sistema de supervisió en un entorn multi-plataforma (p. ex. Windows, Linux, Mac OS X, OS/400); Desenvolupament de plugins utilitzant scripts Shell i Perl; Creació d’un mode multi-usuari basat en una autenticació LDAP.

Formació acadèmica

2007-2010

Mines ParisTech

École des Mines de Paris, França

Doctorat en Informàtica (Processament d’Imatges)

2005-2007

UdG

Universitat de Girona, Espanya

Cursos de doctorat en Visió per Computador i Robòtica

2001-2005

ISIB

Institut Supérieur Industriel de Bruxelles, Bèlgica

Enginyer Industrial en Informàtica (Ing.)
Master en Ciències del Enginyer Industrial (M.Sc.)

Llengües

Francès

Anglès

Espanyol

Holandès

Català

Habilitats tècniques

C++, Java, Matlab, Tcl/Tk, GDB, Valgrind
LaTeX, Microsoft Office, Open Office
Linux, Microsoft Windows
XHTML, PHP, CSS5, Javascript
MySQL, Oracle, DB2
Gimp, Inkscape, Jira

Acrònims

 • CSS Cascading Style Sheets
 • CT Computed Tomography
 • CVS Concurrent Versions System
 • GDB The GNU Debugger
 • GIMIAS Graphical Interface for Medical Image Analysis and Simulation
 • ITK The Insight Segmentation and Registration Toolkit
 • LDAP Lightweight Directory Access Protocol
 • MR Magnetic Resonance
 • PHP Hypertext Preprocessor
 • SAUC-E Student Autonomous Underwater Challenge – Europe
 • SMEs Small and Medium Enterprises
 • STL Standard Template Library
 • Tcl/Tk Tool Command Language/Tool Kit
 • SVN Apache Subversion
 • VTK The Visualization Toolkit
 • XHTML Extensible Hypertext Markup Language

Portfolio

Visió global dels meus projectes, publicacions i formacions
Digital Annealer
Digital Annealer
Els meus projectes
Tecnologies de Bitcoin i monedes digitals
Tecnologies de Bitcoin i monedes digitals
Les meves formacions
Mines 2018 – Article de revista especialitzada
Mines 2018 – Article de revista especialitzada
Les meves publicacions
PRINCE2 Fonaments
PRINCE2 Fonaments
Les meves formacions
Visa Claims Resolution
Visa Claims Resolution
Els meus projectes
Xarxes neuronals i aprenentatge profund
Xarxes neuronals i aprenentatge profund
Les meves formacions
Comptabilitat i finances per a informàtics
Comptabilitat i finances per a informàtics
Les meves formacions
Programari CBK
Programari CBK
Els meus projectes
Socorrisme
Socorrisme
Les meves formacions
EUE 2017 – Llibre
EUE 2017 – Llibre
Les meves publicacions
Planificació i gestió de projectes
Planificació i gestió de projectes
Les meves formacions
Primers auxilis
Primers auxilis
Les meves formacions
Aprendre a aprendre
Aprendre a aprendre
Les meves formacions
Enginyeria de requisits
Enginyeria de requisits
Les meves formacions
Formació de configuració Miles
Formació de configuració Miles
Les meves formacions
VWFS México
VWFS México
Els meus projectes
Introducció a Scrum
Introducció a Scrum
Les meves formacions
Formació funcional Miles
Formació funcional Miles
Les meves formacions
Introducció a la gestió d’operacions
Introducció a la gestió d’operacions
Les meves formacions
Programari Miles
Programari Miles
Els meus projectes
Desenvolupament sostenible: reptes i camins
Desenvolupament sostenible: reptes i camins
Les meves formacions
Sostenibilitat en la pràctica
Sostenibilitat en la pràctica
Les meves formacions
COMPAG 2015 – Article de revista científica
COMPAG 2015 – Article de revista científica
Les meves publicacions
Micron 2015 – Article de revista científica
Micron 2015 – Article de revista científica
Les meves publicacions
Energia sostenible a nivell global
Energia sostenible a nivell global
Les meves formacions
Energia i famílies vulnerables
Energia i famílies vulnerables
Les meves formacions
Brufodebat
Brufodebat
Els meus projectes
Edifici passiu i de (molt) baixa energia
Edifici passiu i de (molt) baixa energia
Les meves formacions
UREBA Exceptionnel
UREBA Exceptionnel
Els meus projectes
APIFRESH
APIFRESH
Els meus projectes
CVIU 2013 – Article de revista científica
CVIU 2013 – Article de revista científica
Les meves publicacions
Inspiralia 2013 – Informe tècnic
Inspiralia 2013 – Informe tècnic
Les meves publicacions
Inspiralia 2012 – Informe tècnic
Inspiralia 2012 – Informe tècnic
Les meves publicacions
VPH 2012 – Acta de conferència
VPH 2012 – Acta de conferència
Les meves publicacions
Plataforma GIMIAS
Plataforma GIMIAS
Els meus projectes
Mines 2012 – Article de revista especialitzada
Mines 2012 – Article de revista especialitzada
Les meves publicacions
L’Ing. 2012 – Article de revista especialitzada
L’Ing. 2012 – Article de revista especialitzada
Les meves publicacions
LAP 2011 – Llibre
LAP 2011 – Llibre
Les meves publicacions
TVC 2011 – Article de revista científica
TVC 2011 – Article de revista científica
Les meves publicacions
Ph.D. Thesis 2011 – Tesi doctoral
Ph.D. Thesis 2011 – Tesi doctoral
Les meves publicacions
3D Anatomical Human
3D Anatomical Human
Els meus projectes
CBM 2009 – Acta de conferència
CBM 2009 – Acta de conferència
Les meves publicacions
MICCAI 2009 – Acta de conferència
MICCAI 2009 – Acta de conferència
Les meves publicacions
Model multimodal
Model multimodal
Els meus projectes
ORASIS 2009 – Acta de conferència
ORASIS 2009 – Acta de conferència
Les meves publicacions
Reconstrucció 3D
Reconstrucció 3D
Els meus projectes
3DPH 2009 – Capítol de llibre
3DPH 2009 – Capítol de llibre
Les meves publicacions
Simulació múscul-esquelètica
Simulació múscul-esquelètica
Els meus projectes
CCIA 2006 – Acta de conferència
CCIA 2006 – Acta de conferència
Les meves publicacions
Competició SAUC-E
Competició SAUC-E
Els meus projectes
UdG 2006 – Informe tècnic
UdG 2006 – Informe tècnic
Les meves publicacions
M.Sc. Thesis 2005 – Treball de fi de carrera
M.Sc. Thesis 2005 – Treball de fi de carrera
Les meves publicacions
Supervisió centralitzada
Supervisió centralitzada
Els meus projectes

Bibliografia

Llista de les meves publicacions

2018

1.

François Chung

Une politique énergétique belge à multi-niveaux article de revista especialitzada

Mines Revue des Ingénieurs, 499, pp. 27-29, 2018.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: efficacité énergétique, isolation thermique, marchés de l’énergie, système de chauffage

2017

2.

François Chung; Tomás Rodríguez

Multi-focal Image Segmentation, Classification and Authentication: A General Framework applied on Microscope Pollen Images llibre

Éditions universitaires européennes (EUE), Saarbrücken, 2017, ISBN: 978-3841677907.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: active contour model, image processing, microscope, optimal focus, pollen

2015

3.

Víctor J Marcos; Rodrigo Nava; Gabriel Cristóbal; Rafael Redondo; Boris Escalante-Ramírez; Gloria Bueno; Óscar Déniz; Amelia González-Porto; Cristina Pardo; François Chung; Tomás Rodríguez

Automated pollen identification using microscopic imaging and texture analysis article de revista científica

Micron, 68 (0), pp. 36-46, 2015, ISSN: 0968-4328.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: discrete Tchebichef moments, gray-level co-occurrence matrix, Log-Gabor filters

4.

Rafael Redondo; Gloria Bueno; François Chung; Rodrigo Nava; Víctor J Marcos; Gabriel Cristóbal; Tomás Rodríguez; Amelia González-Porto; Cristina Pardo; Óscar Déniz; Boris Escalante-Ramírez

Pollen segmentation and feature evaluation for automatic classification in bright-field microscopy article de revista científica

Computers and Electronics in Agriculture (COMPAG), 110 (0), pp. 56–69, 2015, ISSN: 0168-1699.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: automatic classification, bright-field microscopy, feature extraction

2013

5.

François Chung; Hervé Delingette

Regional appearance modeling based on the clustering of intensity profiles article de revista científica

Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 117 (6), pp. 705-717, 2013, ISSN: 1077-3142.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: appearance modeling, model-based image segmentation, unsupervised clustering

6.

François Chung; Tomás Rodríguez

A general framework for multi-focal image classification and authentication: Application to microscope pollen images informe tècnic

Inspiralia, Madrid, 2013.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: feature extraction, image processing, optimal focus, supervised learning

2012

7.

François Chung; Tomás Rodríguez

Automatic pollen grain and exine segmentation from microscope images informe tècnic

Inspiralia, Madrid, 2012.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: exine, image processing, pollen grains, pollen identification, texture analysis

8.

Yves Martelli; Tristan Whitmarsh; Ludovic Humbert; François Chung; Luis M Río del Barquero; Silvana Di Gregorio; Luigi Carotenuto; Alejandro F Frangi

A software framework for 3D reconstruction and fracture risk assessment of the proximal femur from dual-energy x-ray absorptiometry acta de conferència

VPH 2012: Virtual Physiological Human - Integrative approaches to computational biomedicine, London, 2012.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: bone mineral density, DXA image, fracture risk, medical image processing

9.

François Chung

De l'imagerie médicale à la médecine du futur article de revista especialitzada

Mines Revue des Ingénieurs, 458, pp. 53-56, 2012.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: imagerie médicale, simulation informatique, traitement du patient

10.

François Chung

L'imagerie médicale: Un domaine d'ingénieurie et de recherche au service de la société article de revista especialitzada

L'Ing., 17, pp. 10-12, 2012.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: imagerie médicale, simulation informatique, traitement du patient

2011

11.

François Chung

Regional appearance modeling for model-based image segmentation: Methodological approaches to improve the accuracy of model-based image segmentation llibre

Lambert Academic Publishing (LAP), Saarbrücken, 2011, ISBN: 978-3844322095.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: appearance modeling, model-based image segmentation, unsupervised clustering

12.

François Chung; Jérôme Schmid; Nadia Magnenat-Thalmann; Hervé Delingette

Comparison of statistical models performance in case of segmentation using a small amount of training datasets article de revista científica

The Visual Computer (TVC), 27 (2), pp. 141-151, 2011, ISSN: 0178-2789.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: model based segmentation, principal component analysis, statistical models

13.

François Chung

Regional appearance modeling for deformable model-based image segmentation tesi doctoral

Tesi doctoral (Ph.D. Thesis), Mines ParisTech, Centre de Mathématiques Appliquées, 2011.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: appearance modeling, model-based image segmentation, unsupervised clustering

2009

14.

François Chung; Hervé Delingette

Multimodal prior appearance models based on regional clustering of intensity profiles acta de conferència

MICCAI 2009: Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, Lecture Notes in Computer Science (5762), Springer Berlin Heidelberg, London, 2009, ISBN: 978-3-642-04270-6.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: covariance matrix regularization, EM classification, intensity profile, order selection

15.

Tobias Heimann; François Chung; Hans Lamecker; Hervé Delingette

Subject-specific ligament models: Towards real-time simulation of the knee joint acta de conferència

CBM 2009: Computational Biomechanics for Medicine IV, Springer New York, London, 2009, ISBN: 978-1-4419-5873-0.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: finite element method, knee, ligament, medical imaging, real-time, simulation

16.

François Chung; Jérôme Schmid; Olivier Clatz; Nadia Magnenat-Thalmann; Hervé Delingette

Reconstruction 3D des structures anatomiques des membres inférieurs acta de conferència

ORASIS'09: Congrès des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, Association Française pour la Reconnaissance et l'Interprétation des Formes (AFRIF), Trégastel, 2009.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: IRM, membres inférieurs, modélisation 3D, segmentation, traitement d’images

17.

Jérôme Schmid; Anders Sandholm; François Chung; Daniel Thalmann; Hervé Delingette; Nadia Magnenat-Thalmann

Musculoskeletal simulation model generation from MRI datasets and motion capture data capítol de llibre

Nadia Magnenat-Thalmann; Jian J Zhang; David D Feng (Ed.): Recent Advances in the 3D Physiological Human (3DPH), pp. 3-19, Springer-Verlag, London, 2009, ISBN: 978-1-84882-565-9.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: computer simulation, lower limb, medical image processing, motion capture

2006

18.

Emili Hernàndez; Pere Ridao; Marc Carreras; David Ribas; Narcís Palomeras; Andres El-Fakdi; François Chung; Toni Almohaya; Xavier Ribas; Guillermo García de Marina; Joan Massich; Natàlia Hurtós

ICTINEU AUV, un robot per a competir acta de conferència

CCIA 2006: Congrés Català d'Intel.ligència Artificial, Associació Catalana d’Intel.ligència Artificial (ACIA), Perpignan, 2006.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: competició d’estudiants, disseny de robot, temps real, vehicle submarí autònom

19.

David Ribas; Narcís Palomeras; Xavier Ribas; Guillermo García de Marina; Emili Hernàndez; François Chung; Natàlia Hurtós; Joan Massich; Toni Almohaya; Josep Vila

ICTINEU AUV takes the challenge informe tècnic

Universitat de Girona (UdG), Girona, 2006.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: autonomous underwater vehicle, real-time, robot design, student competition

2005

20.

François Chung; Jonathan Lousse

Supervision centralisée d'infrastructures distantes en réseaux avec gestion des alarmes et notification des alertes treball de fi de carrera

Treball de fi de carrera (M.Sc. Thesis), Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (ISIB), 2005.

Abstract | Enllaços | BibTeX | Etiquetes: serveur central, surveillance réseau et logicielle, système de supervision

Contacte

No dubti en posar-se en contacte amb mi

Trobar-me al mapa

Notícies

Els meus tweets

Viatges

Països visitats

Llista dels països visitats

 • A Alemanya, Andorra, Àustria
 • B Bèlgica, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària
 • C Canadà, Croàcia, Cuba
 • D Dinamarca
 • E Emirats Àrabs Units, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estats Units, Estonia
 • F Finlàndia, França
 • G Grècia
 • H Hongria
 • I Irlanda, Itàlia
 • J Jordània
 • L Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg
 • M Malta, Marroc, Maurici, Mèxic, Mònaco, Montenegro
 • N Noruega
 • P Països Baixos, Polònia, Portugal
 • R Regne Unit, República Turca de Xipre del Nord, República Txeca, Romania, Rússia
 • S Suècia, Suïssa
 • T Tailàndia, Turquia
 • U Ucraïna
 • V Vaticà
 • X Xipre

Instruccions sobre el mapa

Per augmentar o reduir la vista, utilitzi els botons + i – a la part superior esquerra
Per moure el mapa, faci clic al ratolí i mantingui premut mentre l’arrossega
Per mostrar el nom d’un país, posi el cursor sobre el seu territori (el color dels països visitats passa de vermell a blau quan es col·loca el cursor sobre el seu territori)