François Chung, Ph.D.
Programari Miles

Programari Miles

Projecte Sofico @Gant, Bèlgica (2015). Miles és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat proporcionat per Sofico. Els principals clients són empreses de leasing, marques d'automòbils i bancs. Els projectes de lliurament del programari consten de diverses fases: preparació, definició (anàlisi dels requisits), implementació (traducció dels requisits en una solució), proves (integració i validació) i entrada en funcionament.

Concretament, Miles s'encarrega d’activitats i processos complexos de negoci, així com requisits particulars i sovint únics en termes de flux de treball, funcionalitat i intercanvi de dades amb altres sistemes. Miles també ofereix solucions per a l'ús mòbil (Miles Mobile) i l’ús en línia (Miles Web), així com un sistema d'intel·ligència empresarial (Miles BI).

Aquestes són algunes de les principals funcionalitats:

  • gamma de productes flexibles (p. ex. productes financers, serveis, matriu flex);
  • dades a bord del vehicle, a través d'una interfície automatitzada;
  • capacitats d'assegurança (p. ex. puntuació de crèdit, auto-finançament);
  • gestió del contracte (p. ex. històric del contracte, costos basats en el quilometratge);
  • fi del contracte, amb opcions d'acord específiques per als diferents productes;
  • comptabilitat (p. ex. seguiment analític, comptabilitat general, gestió d'actius);
  • operador de flota (p. ex. llistes de preus, normes de facturació flexibles);
  • gestió de car policy, tenint en compte diferents normes i pressupostos;
  • intermediació i comissions en el cas de vendes indirectes;
  • gestió de serveis de tercers.

Com a Consultor en Implementació de Programari, les meves tasques principals estan relacionades tant amb el business consulting (p. ex. anàlisi funcional i reporting) com amb els aspectes tècnics de la implementació de Miles (p. ex. processament per lots, interfície, seguretat, data mapping, proves).

Referències

Articles relacionats

VWFS México (projecte Sofico)
Formació de configuració Miles (formació Sofico)
Formació funcional Miles (formació Sofico)

Més informació