François Chung, Ph.D.
Supervisió centralitzada

Supervisió centralitzada

Projecte ISIB @Brussel·les, Bèlgica (2005). Per a garantir la disponibilitat contínua de la seva infraestructura informàtica, les empreses es van adonar que la supervisió s'havia convertit en un recurs clau. Hi ha una gran quantitat de programari de supervisió però Nagios és sens dubte el programari de codi obert més comú i el més seguit per la comunitat de desenvolupadors. En aquest treball, vam implementar una supervisió centralitzada en l'empresa EASI.

Les principals característiques de la supervisió són:

  • la supervisió de la xarxa: vigilància dels components de maquinari;
  • la supervisió del sistema: vigilància de les aplicacions i dels programaris;
  • la notificació: enviament d'alertes per email, sms, telèfon o senyal acústic;
  • l'execució d'ordres: reinici d'una aplicació en cas de fallada;
  • la cartografia: visualització de la xarxa supervisada a través de mapa o gràfic;
  • l'arxiu d'informe: historial complet del sistema de supervisió.

En aquest treball, vam implementar una supervisió centralitzada de la infraestructura informàtica de l'empresa EASI, així com una gestió d'alarmes en cas de problemes de xarxa i una notificació d'alertes per correu electrònic. Per això, no només vam utilitzar els plugins estàndards de Nagios, sino que també vam desenvolupar els nostres propis plugins.

A més, vam crear un sistema multi-usuari amb autenticació a través del directori LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) de EASI i vam protegir els intercanvis d'informació entre servidors Nagios per un sistema de claus públiques i privades. L'objectiu final és estendre aquesta arquitectura a tots els clients de EASI.

Referències

Article relacionat

M.Sc. Thesis 2005 (treball de fi de carrera)

Més informació