François Chung, Ph.D.

Categoria: La meva presentació

En breu

Actualment, sóc Analista funcional a Zetes (BE). Abans vaig treballar primer com a Enginyer de Software Científic en el CISTIB de la UPF (ES), Enginyer R+D en Sistemes Intel·ligents a Inspiralia (ES), Consultor en Eficiència Energètica a E²=MC (BE), Consultor en Implementació de Programari a Sofico (BE), Analista de negoci a FIS (BE), i Analista de negocis digitals a Fujitsu (BE).

Des de gener 2011, sóc Doctor en Informàtica de Mines ParisTech (FR). La meva tesi tracta principalment de l’anàlisi d’imatges mèdiques (tractament d’imatges) i es va fer en l’equip Asclepios de l’INRIA Sophia-Antipolis (FR). La meva tesi s’inscriví dins del marc de la xarxa europea Marie Curie 3D Anatomical Human (3DAH).

Abans de començar el meu doctorat, vaig prendre cursos en visió per computador i robòtica en el grup ViCOROB de la UdG (ES). En 2005, em vaig graduar d’Enginyer Industrial en Informàtica (Ing.) de l’ISIB (BE).

No dubti a seguir-me a LinkedIn, Twitter i Reddit.

La meva experiència professional

Intel·ligència artificial

Servei financer

Gestió de flotes

Eficiència energètica

Processament d'imatge

Imatge mèdica

On treballo

On vaig treballar

On vaig estudiar

Càrrecs que vaig ocupar

Analista de negoci

Consultor

Enginyer R+D

Enginyer de Software

Les meves titulacions

Doctorat

Ing./M.Sc.

Per a qui treballo (i vaig treballar)

https://www.francoischung.com/wp-content/uploads/2020/11/Zetes-80x80.jpg
Fujitsu
FIS
Sofico
E² = MC
Inspiralia
UPF
Inria

On vaig estudiar

Inria
Mines ParisTech
UdG
ISIB

Fun Facts

Anys a l’estranger

8

Idiomes parlats

6

Publicacions

22

Països visitats

59

Seguidors a Twitter

16K+

Seguidors a LinkedIn

3K+

Tuits a Twitter

1K+

Karma a Reddit

145K+

El meu CV

Experiència professional

Des de 2020

Analista funcional

Zetes, Bèlgica

Anàlisi funcional dins de la divisió People ID, que integra solucions d'autenticació segura de persones basades en tecnologies biomètriques, AFIS i targetes intel·ligents, en les àrees del registre de persones, producció i personalització de documents segurs, centralització de dades i votació electrònica.

Tasques principals: Combinació de rols de Product Owner, Analista i Scrum Master; Co-creació de l'estratègia de productes i serveis; Gestió de la cartera de productes; Col·laboració amb business owners, provadors i desenvolupadors; Facilitació de la discussió, presa de decisions i resolució de conflictes.

Projectes relacionats: Cartera d’identitat digital; Prova d'identitat; PKI per a documents d'identitat.

2019-2020

Analista de negocis digitals

Fujitsu, Bèlgica

Consultoria de negocis i suport al desenvolupament de negocis dins del departament Digital Business Solutions (DBS), que cobreix intel·ligència artificial (AI), blockchain, automatització de processos robòtics (RPA), anàlisi de dades i computació d’inspiració quàntica.

Tasques principals: Recopilació i anàlisi dels requisits de negoci del client; Suport a l’anàlisi tècnica per traduir els requisits en especificacions tècniques; Creació de lliurables funcionals segons els requisits de negoci; Gestió de la transició i lliurament al client.

Projectes relacionats: Debat Trends: tecnologia i privacitat; Digital Annealer.

2016-2018

Analista de negoci

FIS, Bèlgica

Anàlisi de negoci, coordinació de projectes i implementació de plataformes digitals que manegen pagaments, transaccions en disputa i serveis transaccionals entre una empresa, els seus socis i els seus clients.

Tasques principals: Reunió amb el client per discutir les seves necessitats de negoci; Coordinació del projecte durant la fase d’implementació de programari; Instal·lació i configuració de la solució dins de l’entorn del client; Presentació del producte, formació dels usuaris i suport post-projecte.

Projectes relacionats: Visa Claims Resolution; Programari CBK.

2015-2016

Consultor en Implementació de Programari

Sofico, Bèlgica

Implementació de Miles, que és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat, després de l’anàlisi de les necessitats del client i la seva traducció en una solució de configuració.

Tasques principals: Business consulting (p. ex. anàlisi funcional i reporting); Participació en els aspectes tècnics de la implementació (p. ex. processament per lots, interfície, seguretat, data mapping, proves); Determinació del pressupost per la configuració i la migració; Participació en activitats comercials i de pre-venta.

Projectes relacionats: VWFS México; Programari Miles.

2013-2015

Consultor en Eficiència Energètica

E²=MC, Bèlgica

Implementació de polítiques d’eficiència energètica dirigides a l’ús racional de l’energia i a la millora de l’eficiència energètica dels edificis (p. ex. canvi o millora de l’aïllament tèrmic i dels sistemes de calefacció i d’il·luminació).

Tasques principals: Gestió de projectes (p. ex. supervisió de treball subcontractat, escriptura i gestió d’informes tècnics i d’activitat); Anàlisi d’obres relacionades amb l’eficiència energètica (p. ex. utilitzant criteris tècnics, energètics i econòmics per a determinar la seva rellevància i classificar-les en funció de la seva eficiència energètica).

Projectes relacionats: Brufodebat; UREBA Exceptionnel.

2012-2013

Enginyer R+D

Inspiralia/Pera, Espanya

Disseny, proposta i desenvolupament de projectes industrials basats en sistemes intel·ligents (p. ex. reconeixement de patrons, anàlisi de dades, processament d’imatges i intel·ligència artificial) en benefici de les PIMEs.

Tasques principals: Participació en l’adquisició de dades; Implementació d’algorismes de l’estat de l’art; Creació de prototips en Matlab i C++ en un entorn Windows; Supervisió de treball subcontractat; Escriptura d’informes tècnics i de publicacions científiques.

Projecte relacionat: APIFRESH.

2011-2012

Enginyer de Software Científic

CISTIB, UPF, Espanya

Participació en el desenvolupament de GIMIAS, que és una plataforma de desenvolupament de tipus workflow que té com a objectiu el prototipat ràpid d’aplicacions per a resoldre càlculs relacionats amb imatges biomèdiques.

Tasques principals: Programació dins de l’equip utilitzant SVN; Desenvolupament de plugins C++ en un entorn Windows; Utilització de biblioteques de codi obert (p. ex. VTK, ITK, wxWidgets); Optimització de programari per a accelerar el temps de càlcul.

Projecte relacionat: Plataforma GIMIAS.

2007-2010

Doctorant

Asclepios, INRIA Sophia-Antipolis, França

Jove investigador (ESR) en el projecte europeu Marie Curie 3D Anatomical Human (3DAH). Els temes principals d’investigació inclouen la segmentació del fetge en les imatges TC i la segmentació dels ossos en les imatges IRM.

Tasques principals: Programació dins de l’equip utilitzant CVS i SVN; Prototipatge d’algorismes de l’estat de l’art en Matlab; Desenvolupament de programari en un entorn Linux; Utilització de biblioteques de codi obert (p. ex. VTK, ITK, STL); Scripting Bash; Paral·lelització de codi.

Projectes relacionats: 3D Anatomical Human; Model multimodal; Reconstrucció 3D; Simulació múscul-esquelètica.

2006

Membre d’Equip

ViCOROB, UdG, Espanya

Participació a la competició de robòtica SAUC-E en l’equip VICOROB-UdG, que va guanyar l’edició del 2006 a Londres. Desenvolupament d’un programa basat en el processament d’imatges per al seguiment d’objectes sota l’aigua.

Tasques principals: Seguiment en temps real d’objectes sota l’aigua utilitzant algorismes de processament d’imatges; Programació en C en un entorn incrustat; Optimització d’algorisme per a accelerar el temps de càlcul amb la finalitat d’aconseguir el processament d’imatges en temps real (25 fotogrames per segon).

Projecte relacionat: Competició SAUC-E.

2005

Becari

EASI, Bèlgica

Implementació d’un sistema de supervisió centralitzat que consisteix en detectar errors de diferents infraestructures en la xarxa (p. ex. servidors i estacions de treball) i en generar alarmes en una interfície de programari.

Tasques principals: Instal·lació i desplegament d’un sistema de supervisió en un entorn multi-plataforma (p. ex. Windows, Linux, Mac OS X, OS/400); Desenvolupament de plugins utilitzant scripts Shell i Perl; Creació d’un mode multi-usuari basat en una autenticació LDAP.

Projecte relacionat: Supervisió centralitzada.

Formació acadèmica

2007-2010

Mines ParisTech

École des Mines de Paris, França

Doctorat en Informàtica
(Processament d’Imatges)

2005-2007

UdG

Universitat de Girona, Espanya

Cursos de doctorat
(Visió per Computador i Robòtica)

2001-2005

ISIB

Institut Supérieur Industriel de Bruxelles, Bèlgica

Enginyer Industrial en Informàtica (Ing.), Master en Ciències del Enginyer Industrial (M.Sc.)

Llengües

Francès

Anglès

Espanyol

Holandès

Català

Alemany

Habilitats tècniques & Certificacions

C++, Java, Matlab, Tcl/Tk, Python, R
LaTeX, Microsoft Office, Open Office
Linux, Microsoft Windows
XHTML, PHP, CSS5, Javascript
MySQL, Oracle, DB2, Blockchain
Power BI, Hadoop, Spark
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCP
PRINCE2, ITIL, Scrum, Jira
Design Thinking, Màrqueting Digital
Gimp, Inkscape, GDB, Valgrind

Formacions professionals

Acrònims

 • AFIS Automated Fingerprint Identification System
 • AWS Amazon Web Services
 • CISTIB Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine (ES)
 • CSS Cascading Style Sheets
 • CT Computed Tomography
 • CVS Concurrent Versions System
 • EAB European Association for Biometrics
 • FIS Fidelity National Information Services Inc. (US)
 • GCP Google Cloud Platform
 • GDB The GNU Debugger
 • GIMIAS Graphical Interface for Medical Image Analysis and Simulation
 • INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (FR)
 • ISIB Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (BE)
 • ISO International Organization for Standardization
 • ITIL Information Technology Infrastructure Library
 • ITK The Insight Segmentation and Registration Toolkit
 • LDAP Lightweight Directory Access Protocol
 • MR Magnetic Resonance
 • PHP Hypertext Preprocessor
 • PRINCE2 PRojects IN Controlled Environments
 • SAUC-E Student Autonomous Underwater Challenge – Europe
 • SMEs Small and Medium Enterprises
 • STL Standard Template Library
 • SVN Apache Subversion
 • Tcl/Tk Tool Command Language/Tool Kit
 • UdG Universitat de Girona (ES)
 • UPF Universitat Pompeu Fabra (ES)
 • ViCOROB Visió per Computador i Robòtica (ES)
 • VTK The Visualization Toolkit
 • XHTML Extensible Hypertext Markup Language

La meva bibliografia

2020

1.

François Chung

De kwantumkloof dichten, vandaag de dag Miscellaneous

DataNews, 2, p. 5, 2020.

2.

François Chung

Combler le fossé quantique, aujourd’hui Miscellaneous

DataNews, 2, p. 5, 2020.

2018

3.

François Chung

Une politique énergétique belge à multi-niveaux Miscellaneous

Mines Revue des Ingénieurs, 499, pp. 27-29, 2018.

2017

4.

François Chung; Tomás Rodríguez

Multi-focal Image Segmentation, Classification and Authentication: A General Framework applied on Microscope Pollen Images Book

Éditions universitaires européennes (EUE), Saarbrücken, 2017, ISBN: 978-3841677907.

2015

5.

Víctor J Marcos; Rodrigo Nava; Gabriel Cristóbal; Rafael Redondo; Boris Escalante-Ramírez; Gloria Bueno; Óscar Déniz; Amelia González-Porto; Cristina Pardo; François Chung; Tomás Rodríguez

Automated pollen identification using microscopic imaging and texture analysis Journal Article

In: Micron, vol. 68, no. 0, pp. 36-46, 2015, ISSN: 0968-4328.

Links

6.

Rafael Redondo; Gloria Bueno; François Chung; Rodrigo Nava; Víctor J Marcos; Gabriel Cristóbal; Tomás Rodríguez; Amelia González-Porto; Cristina Pardo; Óscar Déniz; Boris Escalante-Ramírez

Pollen segmentation and feature evaluation for automatic classification in bright-field microscopy Journal Article

In: Computers and Electronics in Agriculture (COMPAG), vol. 110, no. 0, pp. 56–69, 2015, ISSN: 0168-1699.

Links

2013

7.

François Chung; Hervé Delingette

Regional appearance modeling based on the clustering of intensity profiles Journal Article

In: Computer Vision and Image Understanding (CVIU), vol. 117, no. 6, pp. 705-717, 2013, ISSN: 1077-3142.

Links

8.

François Chung; Tomás Rodríguez

A general framework for multi-focal image classification and authentication: Application to microscope pollen images Technical Report

Inspiralia, Madrid, 2013.

2012

9.

François Chung; Tomás Rodríguez

Automatic pollen grain and exine segmentation from microscope images Technical Report

Inspiralia, Madrid, 2012.

10.

Yves Martelli; Tristan Whitmarsh; Ludovic Humbert; François Chung; Luis M Río del Barquero; Silvana Di Gregorio; Luigi Carotenuto; Alejandro F Frangi

A software framework for 3D reconstruction and fracture risk assessment of the proximal femur from dual-energy x-ray absorptiometry Conference

VPH 2012: Virtual Physiological Human - Integrative approaches to computational biomedicine, London, 2012.

11.

François Chung

De l'imagerie médicale à la médecine du futur Miscellaneous

Mines Revue des Ingénieurs, 458, pp. 53-56, 2012.

12.

François Chung

L'imagerie médicale: Un domaine d'ingénieurie et de recherche au service de la société Miscellaneous

L'Ing., 17, pp. 10-12, 2012.

2011

13.

François Chung

Regional appearance modeling for model-based image segmentation: Methodological approaches to improve the accuracy of model-based image segmentation Book

Lambert Academic Publishing (LAP), Saarbrücken, 2011, ISBN: 978-3844322095.

14.

François Chung; Jérôme Schmid; Nadia Magnenat-Thalmann; Hervé Delingette

Comparison of statistical models performance in case of segmentation using a small amount of training datasets Journal Article

In: The Visual Computer (TVC), vol. 27, no. 2, pp. 141-151, 2011, ISSN: 0178-2789.

Links

15.

François Chung

Regional appearance modeling for deformable model-based image segmentation PhD Thesis

Tesi doctoral (Ph.D. Thesis), Mines ParisTech, Centre de Mathématiques Appliquées, 2011.

2009

16.

François Chung; Hervé Delingette

Multimodal prior appearance models based on regional clustering of intensity profiles Conference

MICCAI 2009: Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, Lecture Notes in Computer Science (5762), Springer Berlin Heidelberg, London, 2009, ISBN: 978-3-642-04270-6.

Links

17.

Tobias Heimann; François Chung; Hans Lamecker; Hervé Delingette

Subject-specific ligament models: Towards real-time simulation of the knee joint Conference

CBM 2009: Computational Biomechanics for Medicine IV, Springer New York, London, 2009, ISBN: 978-1-4419-5873-0.

Links

18.

François Chung; Jérôme Schmid; Olivier Clatz; Nadia Magnenat-Thalmann; Hervé Delingette

Reconstruction 3D des structures anatomiques des membres inférieurs Conference

ORASIS'09: Congrès des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, Association Française pour la Reconnaissance et l'Interprétation des Formes (AFRIF), Trégastel, 2009.

19.

Jérôme Schmid; Anders Sandholm; François Chung; Daniel Thalmann; Hervé Delingette; Nadia Magnenat-Thalmann

Musculoskeletal simulation model generation from MRI datasets and motion capture data Book Chapter

In: Nadia Magnenat-Thalmann; Jian J Zhang; David D Feng (Ed.): Recent Advances in the 3D Physiological Human (3DPH), pp. 3-19, Springer-Verlag, London, 2009, ISBN: 978-1-84882-565-9.

Links

2006

20.

Emili Hernàndez; Pere Ridao; Marc Carreras; David Ribas; Narcís Palomeras; Andres El-Fakdi; François Chung; Toni Almohaya; Xavier Ribas; Guillermo García de Marina; Joan Massich; Natàlia Hurtós

ICTINEU AUV, un robot per a competir Conference

CCIA 2006: Congrés Català d'Intel.ligència Artificial, Associació Catalana d’Intel.ligència Artificial (ACIA), Perpignan, 2006.

21.

David Ribas; Narcís Palomeras; Xavier Ribas; Guillermo García de Marina; Emili Hernàndez; François Chung; Natàlia Hurtós; Joan Massich; Toni Almohaya; Josep Vila

ICTINEU AUV takes the challenge Technical Report

Universitat de Girona (UdG), Girona, 2006.

2005

22.

François Chung; Jonathan Lousse

Supervision centralisée d'infrastructures distantes en réseaux avec gestion des alarmes et notification des alertes Masters Thesis

Treball de fi de carrera (M.Sc. Thesis), Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (ISIB), Brussels, 2005.

El meu blog