François Chung, Ph.D.

El meu CV

Experiència professional

Des de 2020

Analista funcional

Zetes, Bèlgica

Anàlisi funcional dins de la divisió People ID, que integra solucions d'autenticació segura de persones basades en tecnologies biomètriques, AFIS i targetes intel·ligents, en les àrees del registre de persones, producció i personalització de documents segurs, centralització de dades i votació electrònica.

Tasques principals: Combinació de rols de Product Owner, Analista i Scrum Master; Co-creació de l'estratègia de productes i serveis; Gestió de la cartera de productes; Col·laboració amb business owners, provadors i desenvolupadors; Facilitació de la discussió, presa de decisions i resolució de conflictes.

Projectes relacionats: Cartera d’identitat digital; Prova d'identitat; PKI per a documents d'identitat.

2019-2020

Analista de negocis digitals

Fujitsu, Bèlgica

Consultoria de negocis i suport al desenvolupament de negocis dins del departament Digital Business Solutions (DBS), que cobreix intel·ligència artificial (AI), blockchain, automatització de processos robòtics (RPA), anàlisi de dades i computació d’inspiració quàntica.

Tasques principals: Recopilació i anàlisi dels requisits de negoci del client; Suport a l’anàlisi tècnica per traduir els requisits en especificacions tècniques; Creació de lliurables funcionals segons els requisits de negoci; Gestió de la transició i lliurament al client.

Projectes relacionats: Debat Trends: tecnologia i privacitat; Digital Annealer.

2016-2018

Analista de negoci

FIS, Bèlgica

Anàlisi de negoci, coordinació de projectes i implementació de plataformes digitals que manegen pagaments, transaccions en disputa i serveis transaccionals entre una empresa, els seus socis i els seus clients.

Tasques principals: Reunió amb el client per discutir les seves necessitats de negoci; Coordinació del projecte durant la fase d’implementació de programari; Instal·lació i configuració de la solució dins de l’entorn del client; Presentació del producte, formació dels usuaris i suport post-projecte.

Projectes relacionats: Visa Claims Resolution; Programari CBK.

2015-2016

Consultor en Implementació de Programari

Sofico, Bèlgica

Implementació de Miles, que és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat, després de l’anàlisi de les necessitats del client i la seva traducció en una solució de configuració.

Tasques principals: Business consulting (p. ex. anàlisi funcional i reporting); Participació en els aspectes tècnics de la implementació (p. ex. processament per lots, interfície, seguretat, data mapping, proves); Determinació del pressupost per la configuració i la migració; Participació en activitats comercials i de pre-venta.

Projectes relacionats: VWFS México; Programari Miles.

2013-2015

Consultor en Eficiència Energètica

E²=MC, Bèlgica

Implementació de polítiques d’eficiència energètica dirigides a l’ús racional de l’energia i a la millora de l’eficiència energètica dels edificis (p. ex. canvi o millora de l’aïllament tèrmic i dels sistemes de calefacció i d’il·luminació).

Tasques principals: Gestió de projectes (p. ex. supervisió de treball subcontractat, escriptura i gestió d’informes tècnics i d’activitat); Anàlisi d’obres relacionades amb l’eficiència energètica (p. ex. utilitzant criteris tècnics, energètics i econòmics per a determinar la seva rellevància i classificar-les en funció de la seva eficiència energètica).

Projectes relacionats: Brufodebat; UREBA Exceptionnel.

2012-2013

Enginyer R+D

Inspiralia/Pera, Espanya

Disseny, proposta i desenvolupament de projectes industrials basats en sistemes intel·ligents (p. ex. reconeixement de patrons, anàlisi de dades, processament d’imatges i intel·ligència artificial) en benefici de les PIMEs.

Tasques principals: Participació en l’adquisició de dades; Implementació d’algorismes de l’estat de l’art; Creació de prototips en Matlab i C++ en un entorn Windows; Supervisió de treball subcontractat; Escriptura d’informes tècnics i de publicacions científiques.

Projecte relacionat: APIFRESH.

2011-2012

Enginyer de Software Científic

CISTIB, UPF, Espanya

Participació en el desenvolupament de GIMIAS, que és una plataforma de desenvolupament de tipus workflow que té com a objectiu el prototipat ràpid d’aplicacions per a resoldre càlculs relacionats amb imatges biomèdiques.

Tasques principals: Programació dins de l’equip utilitzant SVN; Desenvolupament de plugins C++ en un entorn Windows; Utilització de biblioteques de codi obert (p. ex. VTK, ITK, wxWidgets); Optimització de programari per a accelerar el temps de càlcul.

Projecte relacionat: Plataforma GIMIAS.

2007-2010

Doctorant

Asclepios, INRIA Sophia-Antipolis, França

Jove investigador (ESR) en el projecte europeu Marie Curie 3D Anatomical Human (3DAH). Els temes principals d’investigació inclouen la segmentació del fetge en les imatges TC i la segmentació dels ossos en les imatges IRM.

Tasques principals: Programació dins de l’equip utilitzant CVS i SVN; Prototipatge d’algorismes de l’estat de l’art en Matlab; Desenvolupament de programari en un entorn Linux; Utilització de biblioteques de codi obert (p. ex. VTK, ITK, STL); Scripting Bash; Paral·lelització de codi.

Projectes relacionats: 3D Anatomical Human; Model multimodal; Reconstrucció 3D; Simulació múscul-esquelètica.

2006

Membre d’Equip

ViCOROB, UdG, Espanya

Participació a la competició de robòtica SAUC-E en l’equip VICOROB-UdG, que va guanyar l’edició del 2006 a Londres. Desenvolupament d’un programa basat en el processament d’imatges per al seguiment d’objectes sota l’aigua.

Tasques principals: Seguiment en temps real d’objectes sota l’aigua utilitzant algorismes de processament d’imatges; Programació en C en un entorn incrustat; Optimització d’algorisme per a accelerar el temps de càlcul amb la finalitat d’aconseguir el processament d’imatges en temps real (25 fotogrames per segon).

Projecte relacionat: Competició SAUC-E.

2005

Becari

EASI, Bèlgica

Implementació d’un sistema de supervisió centralitzat que consisteix en detectar errors de diferents infraestructures en la xarxa (p. ex. servidors i estacions de treball) i en generar alarmes en una interfície de programari.

Tasques principals: Instal·lació i desplegament d’un sistema de supervisió en un entorn multi-plataforma (p. ex. Windows, Linux, Mac OS X, OS/400); Desenvolupament de plugins utilitzant scripts Shell i Perl; Creació d’un mode multi-usuari basat en una autenticació LDAP.

Projecte relacionat: Supervisió centralitzada.

Formació acadèmica

2007-2010

Mines ParisTech

École des Mines de Paris, França

Doctorat en Informàtica
(Processament d’Imatges)

2005-2007

UdG

Universitat de Girona, Espanya

Cursos de doctorat
(Visió per Computador i Robòtica)

2001-2005

ISIB

Institut Supérieur Industriel de Bruxelles, Bèlgica

Enginyer Industrial en Informàtica (Ing.), Master en Ciències del Enginyer Industrial (M.Sc.)

Llengües

Francès

Anglès

Espanyol

Holandès

Català

Alemany

Habilitats tècniques & Certificacions

C++, Java, Matlab, Tcl/Tk, Python, R
LaTeX, Microsoft Office, Open Office
Linux, Microsoft Windows
XHTML, PHP, CSS5, Javascript
MySQL, Oracle, DB2, Blockchain
Power BI, Hadoop, Spark
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCP
PRINCE2, ITIL, Scrum, Jira
Design Thinking, Màrqueting Digital
Gimp, Inkscape, GDB, Valgrind

Formacions professionals

Acrònims

 • AFIS Automated Fingerprint Identification System
 • AWS Amazon Web Services
 • CISTIB Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine (ES)
 • CSS Cascading Style Sheets
 • CT Computed Tomography
 • CVS Concurrent Versions System
 • EAB European Association for Biometrics
 • FIS Fidelity National Information Services Inc. (US)
 • GCP Google Cloud Platform
 • GDB The GNU Debugger
 • GIMIAS Graphical Interface for Medical Image Analysis and Simulation
 • INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (FR)
 • ISIB Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (BE)
 • ISO International Organization for Standardization
 • ITIL Information Technology Infrastructure Library
 • ITK The Insight Segmentation and Registration Toolkit
 • LDAP Lightweight Directory Access Protocol
 • MR Magnetic Resonance
 • PHP Hypertext Preprocessor
 • PRINCE2 PRojects IN Controlled Environments
 • SAUC-E Student Autonomous Underwater Challenge – Europe
 • SMEs Small and Medium Enterprises
 • STL Standard Template Library
 • SVN Apache Subversion
 • Tcl/Tk Tool Command Language/Tool Kit
 • UdG Universitat de Girona (ES)
 • UPF Universitat Pompeu Fabra (ES)
 • ViCOROB Visió per Computador i Robòtica (ES)
 • VTK The Visualization Toolkit
 • XHTML Extensible Hypertext Markup Language