François Chung, Ph.D.
Comptabilitat i finances per a informàtics

Comptabilitat i finances per a informàtics

Formació Coursera, MOOC (2017). Impartida en línia per la Indian School of Business (IN), aquesta formació presenta els fonaments de la comptabilitat financera i les finances. La primera part es centra en els estats financers, la salut financera i l'acompliment de les empreses. La segona part es centra en les finances. La formació també introdueix les opcions reals i el seu impacte en la presa de decisions.

Setmana 1: Fonaments dels estats financers

Temes principals:

 • Balanç de situació;
 • Actius i passius;
 • Fons propis;
 • Estat d'ingressos i despeses;
 • Estat de fluxos d'efectiu.

Setmana 2: Anàlisi dels estats financers

Temes principals:

 • Mesures de rendibilitat;
 • Ràtios d'activitat;
 • Ràtios de solvència i liquiditat;
 • DuPont identity;
 • Limitacions de l'anàlisi de ràtios.

Setmana 3: Valor temporal dels diners

Temes principals:

 • Anualitats ordinàries;
 • Taxa anual equivalent (TAE);
 • Anualitats vençudes i perpetuïtats;
 • Taxa de descompte;
 • Diversificació.

Setmana 4: Pressupost de capital

Temes principals:

 • Valor actual net (VAN);
 • Taxa interna de rendibilitat (TIR);
 • Fluxos de caixa lliure;
 • Anàlisi de sensibilitat;
 • Incerteses en els projectes.

Referència

Més informació