François Chung, Ph.D.
Formació de configuració Miles

Formació de configuració Miles

Formació Sofico, Bèlgica (2016). Aquesta formació interna a l’aula consisteix en una sessió de quatre setmanes (15 dies) que es centra en els aspectes de configuració més comuns de Miles, que és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat. La formació es centra en els aspectes pràctics de la configuració d'un entorn Miles i intenta assemblar-se a una implementació real per mitjà de diversos casos d'ús.

Setmana 1

Temes principals:

 • Elements de configuració recurrents;
 • Gestió del vehicle;
 • Productes i preus.

Setmana 2

Temes principals:

 • Productes i preus;
 • Gestió de relacions;
 • Cotitzacions;
 • Flux de treball.

Setmana 3

Temes principals:

 • Gestió del contracte;
 • Comanda i lliurament del vehicle;
 • Gestió dels serveis de tercers;
 • Comptabilitat i facturació;
 • Gestió dels incidents;
 • Lloguer a curt termini.

Setmana 4

Temes principals:

 • Reparació, manteniment i pneumàtics;
 • Modificació del contracte;
 • Finalització del contracte;
 • Venda del vehicle;
 • Gestió de documents.

Referències

Articles relacionats

Programari Miles (projecte Sofico)
Formació funcional Miles (formació Sofico)

Més informació