François Chung, Ph.D.
Formació funcional Miles

Formació funcional Miles

Formació Sofico, Bèlgica (2015). Aquesta formació interna a l’aula consisteix en una sessió de cinc dies que es centra en els principals procediments funcionals de Miles, que és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat. Aquesta formació als nous usuaris de Miles explica com administrar el cicle de vida dels contractes i proporciona informació d'alt nivell sobre les principals àrees funcionals amb teoria i exercicis.

Dia 1

Temes principals:

 • Introducció;
 • Gestió de relacions.

Dia 2

Temes principals:

 • Gestió de relacions;
 • Cotitzacions.

Dia 3

Temes principals:

 • Comanda i lliurament del vehicle;
 • Activació del contracte;
 • Serveis de tercers;
 • Gestió dels incidents.

Dia 4

Temes principals:

 • Lloguer a curt termini;
 • Manteniment i revisió periòdica;
 • Facturació proveïdors;
 • Facturació clients;
 • Gestió dels pagaments;
 • Modificació del contracte.

Dia 5

Temes principals:

 • Finalització del contracte;
 • Venda del vehicle;
 • Procés de negoci (flux de treball);
 • Gestió de documents.

Referències

Articles relacionats

Programari Miles (projecte Sofico)
Formació de configuració Miles (formació Sofico)

Més informació