François Chung, Ph.D.
Google Cloud: big data i aprenentatge automàtic

Google Cloud: big data i aprenentatge automàtic

Formació Coursera, MOOC (2020). Aquesta formació en línia presenta les capacitats de big data i aprenentatge automàtic (ML) de Google Cloud Platform (CGP). Mitjançant una combinació de presentacions, demostracions i laboratoris pràctics, la formació ofereix una descripció general de Google Cloud i una vista detallada de les solucions de processament de dades i de ML, com BigQuery, Cloud SQL, Dataproc, Pub/Sub, Dataflow i Data Studio.

Setmana 1: Big data i fonaments de ML

Temes principals:

  • Explorar un conjunt de dades públiques BigQuery;
  • Triar l'enfocament de solució adequat;
  • Recomanar productes amb Cloud SQL i Spark;
  • Predir les compres de clients amb BigQuery ML.

Setmana 2: Desafiaments de la canalització de dades moderna

Temes principals:

  • Panells de control IoT en temps real;
  • Crear una canalització de dades de transmissió;
  • ML en conjunts de dades no estructurats;
  • Classificació d'imatges amb models ML predissenyats.

Referències