François Chung, Ph.D.
ISO 9001 & ISO 27001

ISO 9001 & ISO 27001

Formació Advisera, MOOC (2022). Aquests 2 cursos en línia proporcionen tota la informació clau necessària per conèixer els estàndards ISO 9001 (gestió de la qualitat) i ISO 27001 (seguretat de la informació), inclosos els requisits, les millors pràctiques de compliment i com implementar-los per a qualsevol tipus d'empresa. Aquests cursos estan pensats per a principiants sense coneixements previs en gestió de qualitat, seguretat de la informació i normes ISO.

ISO 9001: Gestió de la qualitat

Temes principals:

  • Introducció a ISO 9001;
  • La fase de planificació;
  • Operacions;
  • Les fases Comprovar i Actuar.

ISO 27001: Seguretat de la informació

Temes principals:

  • Introducció a ISO 27001;
  • La fase de planificació;
  • Gestió de riscos;
  • La fase Fer;
  • Les fases Comprovar i Actuar.

Referències

Més informació