François Chung, Ph.D.
Primera illa turística sense telèfon del món

Primera illa turística sense telèfon del món

Publicació Reddit & Popularitat

Chung, François [u/fchung]. “Finland introduces the world’s first phone-free tourist island.” Reddit, 16 July 2023, www.reddit.com/r/technology/comments/151diex/finland_introduces_the_worlds_first_phonefree/.

Vots

8K+

Comentaris

300+

Notícia relacionada & Resum

Travel Desk. “Finland introduces world’s first phone-free tourist island.” The Independent, 21 June 2023, www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/finland-phone-mobile-free-island-b2361499.html.

Ulko-Tammio, una illa turística davant de la costa de Finlàndia, és un lloc preciós on s'anima als visitants a distanciar-se dels seus telèfons mòbils aquest estiu. L'objectiu d'aquesta iniciativa és convertir-se en la primera illa del món sense mòbil. Es demanarà als turistes que tinguin el mòbil (o qualsevol dispositiu mòbil) a la butxaca, es distanciïn de les xarxes socials i gaudeixin plenament de l'illa. Es tracta d'una iniciativa que també es podria implementar en altres destinacions naturals i recreatives.

Referències

Més informació

Reddit (publicació)
The Independent (notícia relacionada)