François Chung, Ph.D.
Transmetre energia solar des de l'espai

Transmetre energia solar des de l’espai

Publicació Reddit & Popularitat

Chung, François [u/fchung]. “Japan will try to beam solar power from space by 2025 : « The technology is appealing because orbital solar arrays represent a potentially unlimited renewable energy supply. ».” Reddit, 23 June 2023, www.reddit.com/r/space/comments/14h75ek/japan_will_try_to_beam_solar_power_from_space_by/.

Vots

9K+

Comentaris

700+

Notícia relacionada & Resum

Bonifacic, Igor. “Japan will try to beam solar power from space by 2025.” Engadget, 30 May 2023, www.engadget.com/japan-will-try-to-beam-solar-power-from-space-by-2025-214338244.html.

Des de fa dècades, el Japó intenta fer possible la transmissió de l'energia solar des de l'espai a la Terra. El 2015, el país va fer un gran avenç quan els científics van aconseguir transmetre 1,8 quilowatts de potència, energia suficient per alimentar una bullidora elèctrica. Avui el Japó està a punt d'apropar aquesta tecnologia a la realitat. De fet, un projecte intentarà desplegar una sèrie de petits satèl·lits en òrbita, des dels quals l'energia solar recollida pels panells solars es transmetrà a les estacions de recepció a terra.

Referències

Més informació

Reddit (publicació)
Engadget (notícia relacionada)