François Chung, Ph.D.

Tag: 2015

VWFS México

VWFS México

Projecte Sofico @Puebla, Mèxic (2015). En aquest projecte, analitzem els requisits expressats per Volkswagen Financial Services (VWFS) México per a la implementació de Miles, que és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat. Aquesta fase de captura i d’anàlisi dels requisits és un pas necessari per a determinar les necessitats, o condicions que s'han de complir, per a una implementació personalitzada de Miles a Mèxic.

Concretament, aquesta fase consisteix en tallers en els quals es tenen en compte tant els buits com les possibles exigències contradictòries de les diferents parts interessades, analitzant, documentant, validant i gestionant els requisits de negoci. A VWFS México, les principals parts interessades són els diferents departaments (p. ex. preus, IT, pagament de factures i comptabilitat), així com la seu de Volkswagen. Quant als requisits, no només estan impulsats per les principals parts interessades, sinó també per les necessitats del mercat i els aspectes legals específics a Mèxic.

Durant els tallers, Sofico i Volkswagen es van reunir per analitzar els processos de negoci en diverses àrees funcionals, com ara:

 • Comptabilitat;
 • Gestió del contracte;
 • Puntuació de crèdit;
 • Gestió dels incidents;
 • Facturació;
 • Productes i preus;
 • Cotitzacions;
 • Gestió de relacions;
 • Reparació, manteniment i pneumàtics;
 • Comanda i lliurament del vehicle.

Dins de l'equip de consultors en implementació de programari, el meu treball consisteix a discutir, aclarir i prendre nota dels requisits expressats durant els tallers per les diferents parts interessades respecte als seus processos de negoci. Aquests requisits són llavors analitzats i documentats a l'oficina i finalment validats a través de videoconferència amb les parts interessades.

Referències

Article relacionat

Programari Miles (projecte Sofico)

Més informació

Miles
VWFS México – Volkswagen Financial Services
Sofico

Introducció a Scrum

Introducció a Scrum

Formació iLean, Bèlgica (2015). Aquesta formació a l’aula introdueix Scrum, una metodologia de desenvolupament de programari utilitzada per al desenvolupament de productes. Aquesta formació, que combina teoria i jocs, explica com Scrum maximitza el valor dels productes, mentre redueix els riscos relacionats amb el desenvolupament de programari, mitjançant el lliurament de petits increments de manera iterativa per a permetre una retroalimentació ràpida.

Dia 1: Introducció general

Temes principals:

 • Enfocament adaptatiu;
 • Metodologia Scrum;
 • Sprint: planificació, revisió i retrospectiva;
 • Product backlog;
 • Estratègia Kaizen: inspeccionar i adaptar;
 • Planning poker.

Dia 2: Product Owner

Temes principals:

 • Estimació i planificació;
 • Expectativa i retroalimentació;
 • Intel·ligència d'eixam;
 • Habilitats en forma de T;
 • Story mapping;
 • Large Scale Scrum (LeSS).

Referències

Més informació

Formació funcional Miles

Formació funcional Miles

Formació Sofico, Bèlgica (2015). Aquesta formació interna a l’aula consisteix en una sessió de cinc dies que es centra en els principals procediments funcionals de Miles, que és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat. Aquesta formació als nous usuaris de Miles explica com administrar el cicle de vida dels contractes i proporciona informació d'alt nivell sobre les principals àrees funcionals amb teoria i exercicis.

Dia 1

Temes principals:

 • Introducció;
 • Gestió de relacions.

Dia 2

Temes principals:

 • Gestió de relacions;
 • Cotitzacions.

Dia 3

Temes principals:

 • Comanda i lliurament del vehicle;
 • Activació del contracte;
 • Serveis de tercers;
 • Gestió dels incidents.

Dia 4

Temes principals:

 • Lloguer a curt termini;
 • Manteniment i revisió periòdica;
 • Facturació proveïdors;
 • Facturació clients;
 • Gestió dels pagaments;
 • Modificació del contracte.

Dia 5

Temes principals:

 • Finalització del contracte;
 • Venda del vehicle;
 • Procés de negoci (flux de treball);
 • Gestió de documents.

Referències

Articles relacionats

Programari Miles (projecte Sofico)
Formació de configuració Miles (formació Sofico)

Més informació

Introducció a la gestió d'operacions

Introducció a la gestió d’operacions

Formació Coursera, MOOC (2015). Impartida en línia per The Wharton School de la University of Pennsylvania (US), aquesta formació presenta les capacitats de gestió necessàries per a executar operacions (p. ex. per a dirigir un restaurant o un hospital). En concret, la formació explica com millorar la productivitat, augmentar la capacitat de resposta, proporcionar més opcions als clients i oferir estàndards de qualitat més alts. L'objectiu és millorar els processos de negoci.

Mòdul 1: Anàlisi dels processos

Temes principals:

 • Trobar un coll d'ampolla;
 • Calcular el rendiment;
 • Aplicar la llei de Little;
 • Calcular la rotació d'inventari;
 • Lidiar amb múltiples unitats de flux.

Mòdul 2: Productivitat

Temes principals:

 • Comprendre les fonts de residus;
 • Equilibrar una línia i calcular el temps Takt;
 • Anàlisi OEE (Overall Equipment Effectiveness);
 • Arbre KPI (Key Performance Indicator).

Mòdul 3: Varietat

Temes principals:

 • Determinar l'impacte dels set-ups a la capacitat;
 • Analitzar els set-ups;
 • SMED (Single-Minute Exchange of Die);
 • Estratègies per fer front a la varietat;
 • Limitacions a la varietat.

Mòdul 4: Reactivitat

Temes principals:

 • Anàlisi del temps d'espera;
 • Traçar el recorregut del client;
 • Predir les taxes de pèrdua de clients.

Mòdul 5: Qualitat

Temes principals:

 • Analitzar processos amb pèrdues de rendiment;
 • Sistema de producció Toyota;
 • Sis Sigma;
 • Control estadístic de processos (CEP).

Referència

Més informació

Programari Miles

Programari Miles

Projecte Sofico @Gant, Bèlgica (2015). Miles és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat proporcionat per Sofico. Els principals clients són empreses de leasing, marques d'automòbils i bancs. Els projectes de lliurament del programari consten de diverses fases: preparació, definició (anàlisi dels requisits), implementació (traducció dels requisits en una solució), proves (integració i validació) i entrada en funcionament.

Concretament, Miles s'encarrega d’activitats i processos complexos de negoci, així com requisits particulars i sovint únics en termes de flux de treball, funcionalitat i intercanvi de dades amb altres sistemes. Miles també ofereix solucions per a l'ús mòbil (Miles Mobile) i l’ús en línia (Miles Web), així com un sistema d'intel·ligència empresarial (Miles BI).

Aquestes són algunes de les principals funcionalitats:

 • gamma de productes flexibles (p. ex. productes financers, serveis, matriu flex);
 • dades a bord del vehicle, a través d'una interfície automatitzada;
 • capacitats d'assegurança (p. ex. puntuació de crèdit, auto-finançament);
 • gestió del contracte (p. ex. històric del contracte, costos basats en el quilometratge);
 • fi del contracte, amb opcions d'acord específiques per als diferents productes;
 • comptabilitat (p. ex. seguiment analític, comptabilitat general, gestió d'actius);
 • operador de flota (p. ex. llistes de preus, normes de facturació flexibles);
 • gestió de car policy, tenint en compte diferents normes i pressupostos;
 • intermediació i comissions en el cas de vendes indirectes;
 • gestió de serveis de tercers.

Com a Consultor en Implementació de Programari, les meves tasques principals estan relacionades tant amb el business consulting (p. ex. anàlisi funcional i reporting) com amb els aspectes tècnics de la implementació de Miles (p. ex. processament per lots, interfície, seguretat, data mapping, proves).

Referències

Articles relacionats

VWFS México (projecte Sofico)
Formació de configuració Miles (formació Sofico)
Formació funcional Miles (formació Sofico)

Més informació