François Chung, Ph.D.

Tag: 2017

Comptabilitat i finances per a informàtics

Comptabilitat i finances per a informàtics

Formació Coursera, MOOC (2017). Impartida en línia per la Indian School of Business (IN), aquesta formació presenta els fonaments de la comptabilitat financera i les finances. La primera part es centra en els estats financers, la salut financera i l'acompliment de les empreses. La segona part es centra en les finances. La formació també introdueix les opcions reals i el seu impacte en la presa de decisions.

Setmana 1: Fonaments dels estats financers

Temes principals:

 • Balanç de situació;
 • Actius i passius;
 • Fons propis;
 • Estat d'ingressos i despeses;
 • Estat de fluxos d'efectiu.

Setmana 2: Anàlisi dels estats financers

Temes principals:

 • Mesures de rendibilitat;
 • Ràtios d'activitat;
 • Ràtios de solvència i liquiditat;
 • DuPont identity;
 • Limitacions de l'anàlisi de ràtios.

Setmana 3: Valor temporal dels diners

Temes principals:

 • Anualitats ordinàries;
 • Taxa anual equivalent (TAE);
 • Anualitats vençudes i perpetuïtats;
 • Taxa de descompte;
 • Diversificació.

Setmana 4: Pressupost de capital

Temes principals:

 • Valor actual net (VAN);
 • Taxa interna de rendibilitat (TIR);
 • Fluxos de caixa lliure;
 • Anàlisi de sensibilitat;
 • Incerteses en els projectes.

Referència

Més informació

Programari CBK

Programari CBK

Projecte FIS @Brussel·les, Bèlgica (2017). CBK és un programari de processament de devolucions que resol transaccions en disputa i minimitza les pèrdues per frau. CBK està implementat en els principals bancs i centres de processament de targetes, ofereix una única interfície per cobrir els problemes relacionats amb la gestió d'excepcions, reduint els costos operatius i alliberant els usuaris de tasques repetitives per centrar-se en la presa de decisions.

Els beneficis clau de CBK són:

 • Solució única per al processament d'excepcions de l'emissor i de l'adquirent;
 • Suport de tot el cicle de devolució (p.ex. sol·licituds de recuperació);
 • Accés directe i fàcil a les transaccions originals;
 • Interfície d'usuari a totes les dades (p.ex. elements de compensació);
 • Generació ràpida i fàcil d'informes i estadístiques.

Més precisament, algunes de les característiques principals de CBK inclouen:

 • Gestió de disputes internacionals, nacionals i intra-bancàries (on-us);
 • Solució multi-divisa, multi-banc i multi-plataforma;
 • Informes de frau i control de data límit;
 • Compliment EMV i validació de les regles de compensació;
 • Interfícies amb sistemes de gestió de targetes, comerciants i documents;
 • Interfícies amb sistemes de comptabilitat;
 • Automatització de les regles de negoci;
 • Arquitectura modular i sistema de base de dades obert.

Dins de l'equip CBK, les meves tasques estan relacionades amb l'anàlisi de negocis (p.ex. presentació del producte i reunió amb el client per discutir les seves necessitats de negoci), l’implementació de programari (p.ex. configuració de la solució dins de l’entorn del client i suport post-projecte) i la gestió de projectes (p.ex. coordinació del projecte durant la fase d'implementació de programari).

Referències

Article relacionat

Visa Claims Resolution (projecte FIS)

Més informació

FIS – Fidelity National Information Services Inc.

Socorrisme

Socorrisme

Formació Creu Roja, Bèlgica (2017). Aquesta formació organitzada per la Creu Roja de Bèlgica contribueix a consolidar els coneixements de primers auxilis del Brevet européen de premiers secours (BEPS). L'objectiu és proporcionar coneixements i habilitats per abordar el rescat en cas d'urgència vital i funcional. Una escenificació de situacions permet aprendre a tractar amb una víctima (p.ex. accident, malestar general, cop de calor, insolació, inconsciència, intoxicació i ferida).

Mòdul 1

Temes principals:

 • Referències anatòmiques;
 • Regles bàsiques d’intervenció.

Mòdul 2

Temes principals:

 • Inconsciència;
 • Obstrucció de la via aèria.

Mòdul 3

Temes principals:

 • Hemorràgia;
 • Ferides.

Mòdul 4

Temes principals:

 • Cremades;
 • Traumatismes en el sistema múscul-esquelètic.

Mòdul 5

Temes principals:

 • Traumatismes cranial i vertebral;
 • Malestar.

Mòdul 6

Temes principals:

 • Intoxicació;
 • Caixa d'emergència.

Referències

Articles relacionats

Formador de primers auxilis (formació Creu Roja)
Primers auxilis (formació Creu Roja)

Més informació

BEPS – Brevet européen de premiers secours
Secourisme (socorrisme)
Croix-Rouge de Belgique (Creu Roja de Bèlgica)

EUE 2017 - Llibre

EUE 2017 – Llibre

Publicació

François Chung, Tomás Rodríguez; Multi-focal Image Segmentation, Classification and Authentication: A General Framework applied on Microscope Pollen Images; Éditions universitaires européennes (EUE), Saarbrücken, 2017; ISBN: 978-3841677907.

Abstract

In this book, we propose a general framework for multi-focal image segmentation, classification and authentication, the methodology being demonstrated on microscope pollen images. The framework is meant to be generic and based on a brute force-like approach aimed to be efficient not only on any kind, and any number, of pollen images (regardless of the pollen type), but also on any kind of multi-focal images. All stages of the framework are designed to be used in an automatic fashion. First, the optimal focus is selected using the absolute gradient method. Then, pollen grains are extracted from microscope images, followed by the automatic segmentation of their exine. A coarse-to-fine approach ensures a smooth and accurate segmentation of both structures. Finally, feature extraction and selection are performed on pollen grains using a generalized approach and the pollen classification is tested with four classifiers: Weighted Neighbor Distance, Neural Network, Decision Tree and Random Forest. The latter method, which has shown the best and more robust classification accuracy results (above 97% for any number of pollen types), is finally used for a final authentication stage.

Referències

Publicació

Amazon (llibre)
MoreBooks (llibre)
Referència bibliogràfica (BibTeX)

Article relacionat

APIFRESH (projecte Inspiralia)

Més informació

EUE – Éditions universitaires européennes

Planificació i gestió de projectes

Planificació i gestió de projectes

Formació Coursera, MOOC (2017). Impartida en línia per la University of Virginia (US), aquesta formació presenta els conceptes clau de la planificació, l’execució i la gestió de diferents tipus de projectes. La gestió de projectes proporciona a les organitzacions i als individus el llenguatge i els marcs de referència per a la definició de projectes, la identificació de les dependències, la seqüenciació d'activitats, la utilització de recursos i la minimització dels riscos.

Setmana 1: Benvingut al món dels projectes

Temes principals:

 • Organització i parts interessades;
 • Èxit i fracàs del projecte;
 • Cicle de vida del projecte.

Setmana 2: Els amagatalls de la planificació de projectes

Temes principals:

 • Abast detallat;
 • Identificar les dependències;
 • Data de finalització i ruta crítica.

Setmana 3: És un món arriscat

Temes principals:

 • Avaluar els riscos del projecte;
 • Anàlisi de cost-risc;
 • Planificació de l'ambigüitat.

Setmana 4: Execució del projecte

Temes principals:

 • Del pla a l'acció;
 • Valor afegit;
 • Agile, Scrum i Kanban.

Referència

Més informació