François Chung, Ph.D.

Tag: 2018

Mines 2018 - Artículo de revista especializada

Mines 2018 – Article de revista especialitzada

Publicació

François Chung; Une politique énergétique belge à multi-niveaux; Mines Revue des Ingénieurs, 499, pp. 27-29, 2018.

Abstract

Au XIXe siècle, le développement économique de la Belgique fut propulsé par le secteur énergétique grâce aux charbonnages wallons. En effet, dans la 1ère moitié du XIXe siècle, la Belgique était un des seuls pays, avec l’Angleterre, où le charbonnage était à ce point développé. À un tel point que des mines de charbon belges furent les premières entreprises industrielles à entrer en bourse à Paris. Cette époque d’abondance énergétique contraste avec la situation telle que nous la connaissons aujourd’hui : la Belgique dépend désormais de l’étranger pour ses besoins énergétiques, que ce soit pour le pétrole, le gaz naturel ou le charbon lui-même, qui représentent tous trois un peu plus de 70% de sa consommation d’énergie primaire en 2014.

Referències

Publicació

PRINCE2 Fonaments

PRINCE2 Fonaments

Formació B2B Learning, Bèlgica (2018). Aquesta formació acreditada de 3 dies ofereix una introducció completa al mètode de gestió del projecte PRINCE2 i prepara per a l'examen de certificació. PRINCE2 és un mètode per gestionar projectes d'una manera estructurada i proporciona un mètode fàcil d'adaptar per a la gestió de tot tipus de projectes, p.ex. amb una gestió per fases, definint rols i responsabilitats, aprenent de l'experiència i centrant-se en els productes.

Mòdul 1: Introducció

Temes principals:

 • Característiques i beneficis;
 • Definició i característiques del projecte;
 • Sis aspectes de l'acompliment del projecte;
 • Elements integrats de PRINCE2;
 • Context client/proveïdor.

Mòdul 2: Principis PRINCE2

Temes principals:

 • Justificació comercial contínua;
 • Aprendre de l'experiència;
 • Rols i responsabilitats definits;
 • Gestió per fases;
 • Gestió per excepció;
 • Enfocament en els productes;
 • Adaptació a l'entorn del projecte.

Mòdul 3: Temàtiques PRINCE2

Temes principals:

 • Business case;
 • Organització;
 • Qualitat;
 • Plans;
 • Risc;
 • Canvi;
 • Progrés.

Mòdul 4: Processos PRINCE2

Temes principals:

 • Posada en marxa d'un projecte;
 • Direcció d'un projecte;
 • Inici d'un projecte;
 • Control d'una fase;
 • Gestió del lliurament de productes;
 • Gestió dels límits de fase;
 • Tancament d'un projecte.

Referències

Formació

Certificació (PeopleCert)

Més informació

Visa Claims Resolution

Visa Claims Resolution

Projecte FIS @Brussel·les, Bèlgica (2018). La resolució d'una devolució pot trigar fins a 100 dies, el que significa per un comerciant més de 3 mesos de preocupació per la transacció en disputa. Per això Visa va llançar el seu nou procés de resolució de conflictes a l'abril de 2018: Visa Claims Resolution (VCR). Com a conseqüència, les disputes estan ara moderades per la eina Visa Resolve Online (VROL). L'objectiu és reduir el temps, el cost i la quantitat de devolucions.

Una de les principals característiques de VCR és que les devolucions no vàlides són eliminades sempre que sigui possible. Això vol dir que si un client intenta iniciar una devolució quan ja ha passat el límit de temps o quan no es compleixen els criteris mínims, Visa impedirà que la disputa es converteixi en una devolució. Requerir aquesta informació addicional des del principi redueix les devolucions innecessàries, ajuda als comerciants a comprendre per què es va produir la devolució i, en última instància, estalvia temps a tots els involucrats.

Aquestes són altres característiques importants de VCR:

 • Canvi de data límit: els comerciants tenen 30 dies, en lloc de 45 dies, per respondre a una devolució de Visa.
 • Fluxos de treball de les disputes: els nous fluxos de treball són Allocation (devolucions per frau i autorització) i Collaboration (interacció requerida entre comerciants, adquirents i emissors).
 • Nous codis de raó: hi ha 4 categories de disputa:
  • 10 - Fraud;
  • 11 - Authorization;
  • 12 - Processing Errors;
  • 13 - Consumer Disputes.

Dins dels equips d'implementació de CBK, el meu treball consisteix a discutir, aclarir i prendre nota dels requisits VCR expressats durant tallers pels clients respecte als seus processos de negoci (p.ex. negoci, clearing, IT). Aquests requisits són llavors analitzats i documentats a l'oficina, i finalment validats a través d'un document d'abast acordat.

Referències

Article relacionat

Programari CBK (projecte FIS)

Més informació

VCR – Visa Claims Resolution
FIS – Fidelity National Information Services Inc.

Xarxes neuronals i aprenentatge profund

Xarxes neuronals i aprenentatge profund

Formació Coursera, MOOC (2018). Impartida en línia per Stanford University (US), aquesta formació introdueix les bases de l'aprenentatge profund. Els principals objectius són comprendre les tendències tecnològiques que impulsen l'aprenentatge profund, ser capaç de construir, entrenar i aplicar xarxes neuronals profundes. La formació té com a objectiu ensenyar com funciona l'aprenentatge profund, en lloc de presentar només una descripció superficial.

Setmana 1: Introducció a l'aprenentatge profund

Temes principals:

 • Què és una xarxa neuronal?
 • Aprenentatge supervisat amb xarxes neuronals;
 • Per què s’està enlairant l'aprenentatge profund?

Setmana 2: Fonaments de xarxes neuronals

Temes principals:

 • Classificació binària;
 • Regressió logística;
 • Descens de gradient;
 • Derivades amb gràfic de computació;
 • Vectorització de la regressió logística.

Setmana 3: Xarxes neuronals superficials

Temes principals:

 • Representació de la xarxa neuronal;
 • Calcular la sortida d'una xarxa neuronal;
 • Vectorizar a través de múltiples exemples;
 • Funcions d'activació i les seves derivades;
 • Descens de gradient per a xarxes neuronals;
 • Inicialització aleatòria.

Setmana 4: Xarxes neuronals profundes

Temes principals:

 • Xarxa neuronal multicapa;
 • Propagació cap endavant i cap enrere;
 • Blocs de construcció de xarxes;
 • Paràmetres vs hiper-paràmetres.

Referències

Articles relacionats

Més informació