François Chung, Ph.D.

Tag: apac

Conferència ODSC APAC 2023

Conferència ODSC APAC 2023

Conferència ODSC, en línia (2023). Hem arribat a un punt d'inflexió tant a la indústria de la intel·ligència artificial (IA) com a la societat en general, i la regió APAC es troba a l'epicentre d'aquest canvi. És per això que l'Open Data Science Conference Asia-Pacific (ODSC APAC) reuneix els principals experts d'arreu del món per compartir coneixements, eines i tècniques sobre les últimes tendències en ciència de dades i IA, com ara grans models de llenguatge (LLM), anàlisi de dades, aprenentatge automàtic i IA responsable.

Dia 1

Temes principals:

  • La revolució de la IA;
  • Dades espacials al núvol;
  • Paisatge de la IA generativa;
  • La IA en funcions de RRHH;
  • La IA generativa i la llei.

Dia 2

Temes principals:

  • La frontera de la IA generativa (GenAI);
  • La IA responsable a la pràctica;
  • Construir una aplicació GenAI;
  • La IA generativa a l'educació;
  • Els LLM no són necessàriament de la GenAI.

Referències

Articles relacionats

Més informació

ODSC - Open Data Science Conference
ODSC APAC Conference (conferència ODSC APAC)