François Chung, Ph.D.

Tag: àrea funcional

ArchiMate 3 a la pràctica

ArchiMate 3 a la pràctica

Formació Orsys, Bèlgica (2022). Aquesta formació in situ de 2 dies presenta ArchiMate, un llenguatge de modelatge d'arquitectura empresarial obert per donar suport a la descripció, l’anàlisi i la visualització de l'arquitectura dins i entre els dominis empresarials. ArchiMate ofereix un llenguatge comú per descriure la construcció i el funcionament de processos de negoci, les estructures organitzatives, els fluxos d'informació, els sistemes informàtics i l’infraestructura tècnica.

Dia 1

Temes principals:

 • ArchiMate 3.0: Marc bàsic, estàndard i avantatges;
 • The Open Group Architecture Framework (TOGAF);
 • Elements: aspectes i relacions;
 • Capa empresarial: bàsics i pràctiques;
 • Capa d'aplicació: bàsics i pràctiques;
 • Estructura de la informació;
 • Relacions entre capes.

Dia 2

Temes principals:

 • Capa tecnològica: bàsics i pràctiques;
 • ArchiMate: vistes en capes i totals;
 • Punts de vista ArchiMate;
 • Vista de la motivació;
 • Serveis a ArchiMate;
 • Tall vertical a través de les capes.

Referències

Articles relacionats

Més informació

Diagrames de classes UML

Diagrames de classes UML

Formació edX, MOOC (2020). Aquesta formació en línia de la KU Leuven (BE) proporciona una comprensió profunda dels diagrames de classes del llenguatge de modelatge unificat (UML), que s'utilitzen per a representar visualment el disseny conceptual d'un sistema. La formació presenta diagrames de classes UML i explica com s'utilitzen per traçar l'estructura d'un domini empresarial mostrant objectes empresarials, els seus atributs i associacions.

Setmana 1: Introducció

Temes principals:

 • Per què és important el modelatge de dades?
 • Llenguatges de modelatge.

Setmana 2: Conceptes bàsics d'UML

Temes principals:

 • Atributs i tipus de dades;
 • Definicions de classes;
 • Associació unària i ternària;
 • Agregació;
 • Associació derivada i implícita;
 • Camins paral·lels.

Setmana 3: UML avançat

Temes principals:

 • Superclasse, subclasse i herència;
 • Conjunts de generalització;
 • Restriccions a la generalització i especialització;
 • Associacions heretades;
 • AssociationClass;
 • Cosificació d'associació.

Referències

Articles relacionats

Més informació

UML - Unified Modeling Language
edX

VWFS México

VWFS México

Projecte Sofico @Puebla, Mèxic (2015). En aquest projecte, analitzem els requisits expressats per Volkswagen Financial Services (VWFS) México per a la implementació de Miles, que és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat. Aquesta fase de captura i d’anàlisi dels requisits és un pas necessari per a determinar les necessitats, o condicions que s'han de complir, per a una implementació personalitzada de Miles a Mèxic.

Concretament, aquesta fase consisteix en tallers en els quals es tenen en compte tant els buits com les possibles exigències contradictòries de les diferents parts interessades, analitzant, documentant, validant i gestionant els requisits de negoci. A VWFS México, les principals parts interessades són els diferents departaments (p. ex. preus, IT, pagament de factures i comptabilitat), així com la seu de Volkswagen. Quant als requisits, no només estan impulsats per les principals parts interessades, sinó també per les necessitats del mercat i els aspectes legals específics a Mèxic.

Durant els tallers, Sofico i Volkswagen es van reunir per analitzar els processos de negoci en diverses àrees funcionals, com ara:

 • Comptabilitat;
 • Gestió del contracte;
 • Puntuació de crèdit;
 • Gestió dels incidents;
 • Facturació;
 • Productes i preus;
 • Cotitzacions;
 • Gestió de relacions;
 • Reparació, manteniment i pneumàtics;
 • Comanda i lliurament del vehicle.

Dins de l'equip de consultors en implementació de programari, el meu treball consisteix a discutir, aclarir i prendre nota dels requisits expressats durant els tallers per les diferents parts interessades respecte als seus processos de negoci. Aquests requisits són llavors analitzats i documentats a l'oficina i finalment validats a través de videoconferència amb les parts interessades.

Referències

Article relacionat

Programari Miles (projecte Sofico)

Més informació

Miles
VWFS México – Volkswagen Financial Services
Sofico

Formació funcional Miles

Formació funcional Miles

Formació Sofico, Bèlgica (2015). Aquesta formació interna a l’aula consisteix en una sessió de cinc dies que es centra en els principals procediments funcionals de Miles, que és un programari flexible per al finançament automòbil, el leasing, la gestió de flotes i de mobilitat. Aquesta formació als nous usuaris de Miles explica com administrar el cicle de vida dels contractes i proporciona informació d'alt nivell sobre les principals àrees funcionals amb teoria i exercicis.

Dia 1

Temes principals:

 • Introducció;
 • Gestió de relacions.

Dia 2

Temes principals:

 • Gestió de relacions;
 • Cotitzacions.

Dia 3

Temes principals:

 • Comanda i lliurament del vehicle;
 • Activació del contracte;
 • Serveis de tercers;
 • Gestió dels incidents.

Dia 4

Temes principals:

 • Lloguer a curt termini;
 • Manteniment i revisió periòdica;
 • Facturació proveïdors;
 • Facturació clients;
 • Gestió dels pagaments;
 • Modificació del contracte.

Dia 5

Temes principals:

 • Finalització del contracte;
 • Venda del vehicle;
 • Procés de negoci (flux de treball);
 • Gestió de documents.

Referències

Articles relacionats

Programari Miles (projecte Sofico)
Formació de configuració Miles (formació Sofico)

Més informació