François Chung, Ph.D.

Tag: captura de moviment

3DPH 2009 - Capítol de llibre

3DPH 2009 – Capítol de llibre

Publicació

Jérôme Schmid, Anders Sandholm, François Chung, Daniel Thalmann, Hervé Delingette, Nadia Magnenat-Thalmann; Musculoskeletal simulation model generation from MRI datasets and motion capture data; In: Nadia Magnenat-Thalmann, Jian Zhang, David Feng (Ed.): Recent Advances in the 3D Physiological Human (3DPH), pp. 3-19, Springer-Verlag, London, 2009.

Abstract

Today, computer models and computer simulations of the musculoskeletal system are widely used to study the mechanisms behind human gait and its disorders. The common way of creating musculoskeletal models is to use a generic musculoskeletal model based on data derived from anatomical and biomechanical studies of cadaverous specimens. To adapt this generic model to a specific subject, the usual approach is to scale it. This scaling has been reported to introduce several errors because it does not always account for subject-specific anatomical differences. As a result, a novel semi-automatic workflow is proposed that creates subject-specific musculoskeletal models from Magnetic Resonance Imaging (MRI) datasets and motion capture data. Based on subject-specific medical data and a model-based automatic segmentation approach, an accurate modeling of the anatomy can be produced while avoiding the scaling operation. This anatomical model coupled with motion capture data, joint kinematics information and muscle-tendons actuators is finally used to create a subject-specific musculoskeletal model.

Referències

Publicació

Articles relacionats

Simulació múscul-esquelètica (projecte INRIA)
3D Anatomical Human (projecte INRIA)

Simulació múscul-esquelètica

Simulació múscul-esquelètica

Projecte INRIA @Aalborg, Dinamarca (2009). Els models i simulacions informàtics del sistema múscul-esquelètic són àmpliament utilitzats per a estudiar els mecanismes implicats en la marxa humana i els seus trastorns. Per a crear models múscul-esquelètics, el mètode comú consisteix a utilitzar un model genèric basat en dades d'estudis anatòmics i biomecànics d'espècimens cadavèrics i modificar la seva escala per a adaptar-lo a un subjecte específic.

No obstant això, aquesta modificació d'escala introdueix errors pel fet que no té en compte les diferències anatòmiques entre subjectes. Per a resoldre aquest problema, proposem un nou mètode semi-automàtic per a crear models múscul-esquelètics personalitzats a partir d'imatges per ressonància magnètica (IRM) i de dades de captura de moviment.

En primer lloc, una modelització precisa de l'anatomia es realitza utilitzant dades mèdiques personalitzades i una segmentació automàtica basada en models. Després, el model anatòmic està connectat amb dades de captura de moviment, informació cinemàtica articular i actuadors múscul-tendó per a crear un model múscul-esquelètic personalitzat.

Aquest treball és una col·laboració entre:

  • EPFL - École Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH);
  • INRIA Sophia-Antipolis - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (FR);
  • UNIGE - Université de Genève (CH).

El model múscul-esquelètic creat pot ser utilitzat amb qualsevol dades de captura de moviment per a produir una simulació específica. La versatilitat del nostre mètode és una de les seves qualitats, ja que ja no és necessari dependre d'un model múscul-esquelètic estandarditzat basat en un subjecte sa. Per tant, hauria de ser possible simular pacients amb discapacitat, sempre que les dades adquirides reflecteixin la seva patologia.

Referències

Articles relacionats

3DPH 2009 (capítol de llibre)
3D Anatomical Human (projecte INRIA)

Més informació

INRIA Sophia-Antipolis – Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique