François Chung, Ph.D.

Tag: competició d’estudiants

CCIA 2006 - Acta de conferència

CCIA 2006 – Acta de conferència

Publicació

Emili Hernàndez, Pere Ridao, Marc Carreras, David Ribas, Narcís Palomeras, Andres El-Fakdi, François Chung, Toni Almohaya, Xavier Ribas, Guillermo García de Marina, Joan Massich, Natàlia Hurtós; ICTINEU AUV, un robot per a competir; CCIA 2006: Congrés Català d'Intel.ligència Artificial, Associació Catalana d’Intel.ligència Artificial (ACIA), Perpignan, 2006.

Abstract

SAUC-E (Student Autonomous Underwater Challenge - Europe) és la primera competició en robòtica submarina per a estudiants que es dur a terme a Europa. Inspirada en les competicions americanes, per a competir en el SAUC-E, un grup d'estudiants han de dissenyar i construir un robot capaç de dur a terme una missió predefinida per l'organització, de forma totalment autònoma. Un grup d'estudiants i professors de la Universitat de Girona (UdG) hem decidit afrontar aquest repte construint el robot ICTINEU AUV. Aquest robot aprofitarà eines de maquinari i programari desenvolupades els darrers anys en el nostre laboratori. Aquest article presenta el robot que estem desenvolupant i presenta resultats preliminars (simulació en temps real) de la seva arquitectura de control, mostrant la viabilitat de la proposta.

Paraula clau

  • robòtica

Referències

Publicació

Articles relacionats

Competició SAUC-E (projecte UdG)
UdG 2006 (informe tècnic)

Més informació

SAUC-E – Student Autonomous Underwater Challenge – Europe
ACIA – Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial

Competició SAUC-E

Competició SAUC-E

Projecte UdG @Girona, Espanya (2006). Inspirada en les competicions americanes, SAUC-E (Student Autonomous Underwater Challenge - Europe) és la primera competició de robòtica submarina per a estudiants que es dur a terme a Europa. Per a competir, un grup d'estudiants ha de dissenyar i construir un robot capaç de dur a terme, de forma totalment autònoma, una missió predefinida per l'organització.

L'objectiu d'aquesta competició és reptar la pròxima generació d'enginyers per a dissenyar i construir un vehicle submarí autònom (AUV), i després realitzar missions realistes en el medi submarí. L'esdeveniment està dissenyat per a encoratjar als joves enginyers i científics a pensar en la tecnologia submarina i les seves possibilitats futures, així com promoure l'interès per la innovació i la tecnologia, i fomentar les carreres en aquest camp.

Vuit equips participen en la competició:

  • Heriot-Watt University (UK);
  • International University Bremen (DE);
  • UdG - Universitat de Girona (ES);
  • University of Bath (UK);
  • University of Glasgow (UK);
  • University of Leicester (UK);
  • University of Southampton (UK).

L'equip VICOROB-UdG és un equip multidisciplinari d'estudiants i professors del Grup de Visió per Computador i Robòtica (ViCOROB) de la Universitat de Girona (UdG). El seu objectiu principal és participar en la competició SAUC-E 2006 construint el robot ICTINEU AUV. Aquest robot aprofita eines de maquinari i programari desenvolupades els darrers anys en els laboratoris del grup (p. ex. simulació en temps real i arquitectura de control). L'agost de 2006, l'equip VICOROB-UdG va guanyar la competició SAUC-E 2006 que es va celebrar a Londres (UK).

Dins de l'equip VICOROB-UdG, el meu treball consisteix en desenvolupar un programa per al seguiment en temps real d'objectes sota l'aigua. Aquest programa, que implica l'ús d'algorismes de processament d'imatges, s'assegura de la capacitat del robot per a realitzar dues tasques específiques durant la missió. La primera tasca consisteix en navegar cap a una boia a mitja aigua i impactar-la, la segona consisteix en navegar cap a una creu posada al fons de la piscina i llançar un marcador cap al centre de la creu.

Referències

Articles relacionats

CCIA 2006 (acta de conferència)
UdG 2006 (informe tècnic)

Més informació

SAUC-E – Student Autonomous Underwater Challenge – Europe
VICOROB-UdG team
ViCOROB – Visió per Computador i Robòtica
UdG – Universitat de Girona

UdG 2006 - Informe tècnic

UdG 2006 – Informe tècnic

Publicació

David Ribas, Narcís Palomeras, Xavier Ribas, Guillermo García de Marina, Emili Hernàndez, François Chung, Natàlia Hurtós, Joan Massich, Toni Almohaya, Josep Vila; ICTINEU AUV takes the challenge; Universitat de Girona (UdG), Girona, 2006.

Abstract

Within 1857-1868, Narcis Monturiol developed the first Spanish submarine. Almost one hundred and fifty years later, a pioneer team of students of the University of Girona (UdG) decided to design and develop an Autonomous Underwater Vehicle (AUV) to face the Student Autonomous Underwater Challenge – Europe (SAUC-E). Our robot, called ICTINEU AUV, is the result of a multidisciplinary project involving undergraduate, graduate and Ph.D. students of industrial engineering and computer science. The prototype has evolved from the initial Computer Aided Design (CAD) model to become an operative Autonomous Underwater Vehicle (AUV) in the short period of seven months. The open frame and modular design principles, together with the compatibility with other robots previously developed at the lab, have been the main design philosophy. Hence, at the robot core, two networked computers give access to a wide set of sensors and actuators. The Gentoo/Linux distribution, with a 2.6 pre-emptive kernel, has been chosen as the onboard operating system. The real-time POSIX, together with the ACE/TAO CORBA-RT ORB, have been extensively used to develop the control architecture as a set of distributed objects with soft real time capabilities. Common software engineering practises have been applied to ensure software reliability including Unified Modelling Language (UML) design, extensive documentation using DoxyGen and the use of a Code Version Server (CVS) to handle the sharing of multiple code versions. Finally, in order to reduce the development time, concurrent engineering techniques based on Hardware In the Loop (HIL) simulation have been applied to overlap the hardware and software design and development.

Referències

Publicació

Articles relacionats

Competició SAUC-E (projecte UdG)
CCIA 2006 (acta de conferència)

Més informació

SAUC-E – Student Autonomous Underwater Challenge – Europe
UdG – Universitat de Girona