François Chung, Ph.D.

Tag: concessió de subvenció

Mines 2018 - Artículo de revista especializada

Mines 2018 – Article de revista especialitzada

Publicació

François Chung; Une politique énergétique belge à multi-niveaux; Mines Revue des Ingénieurs, 499, pp. 27-29, 2018.

Abstract

Au XIXe siècle, le développement économique de la Belgique fut propulsé par le secteur énergétique grâce aux charbonnages wallons. En effet, dans la 1ère moitié du XIXe siècle, la Belgique était un des seuls pays, avec l’Angleterre, où le charbonnage était à ce point développé. À un tel point que des mines de charbon belges furent les premières entreprises industrielles à entrer en bourse à Paris. Cette époque d’abondance énergétique contraste avec la situation telle que nous la connaissons aujourd’hui : la Belgique dépend désormais de l’étranger pour ses besoins énergétiques, que ce soit pour le pétrole, le gaz naturel ou le charbon lui-même, qui représentent tous trois un peu plus de 70% de sa consommation d’énergie primaire en 2014.

Referències

Publicació

UREBA Exceptionnel

UREBA Exceptionnel

Projecte E²=MC @Jambes, Bèlgica (2013). Les subvencions UREBA Exceptionnel són subvencions concedides per la Regió Valona (BE) per a l'execució d'obres, com ara la compra i instal·lació de materials i equips, que tenen com a objectiu millorar l'eficiència energètica i l'ús racional de l'energia en els edificis. Aquestes subvencions estan destinades a persones de dret públic i organitzacions no comercials, com ara els municipis, les escoles, els hospitals i les piscines.

Les principals obres que es tenen en compte per aquestes subvencions inclouen:

 • l'aïllament tèrmic de les parets de l'edifici;
 • el canvi o la millora del sistema de calefacció;
 • la millora del sistema d'il·luminació;
 • la instal·lació d'un sistema de calefacció de districte.

Els criteris d'anàlisi utilitzats per avaluar la pertinència i l'eficàcia de les obres proposades són:

 • les característiques tècniques;
 • les hipòtesis de treball;
 • el dimensionament de les obres;
 • l'estalvi d'energia;
 • la reducció de les emissions contaminants (p. ex. CO2 i SO2);
 • l'avaluació econòmica (p. ex. els costos i el retorn de la inversió);
 • la rellevància de les tècniques escollides;
 • les normes i codis de bona conducta.

Com a Consultor en Eficiència Energètica, el meu treball consisteix en l'anàlisi d'aquests criteris tècnics, energètics i econòmics per a determinar l'elegibilitat de les obres proposades en funció de la seva rellevància, i després classificar-les en funció de la seva eficiència energètica.

Referències