François Chung, Ph.D.

Tag: coralius

Enginyeria de requisits

Enginyeria de requisits

Formació Coralius, Bèlgica (2016). Aquesta formació a l'aula està destinada a acostar-se al procés d'enginyeria de requisits com recolzat per l’International Requirements Engineering Board (IREB). Els principals objectius són aplicar aprenentatges i principis a la fase de captura i anàlisi dels requisits, reconèixer els riscos i abordar-los de manera adequada, així com analitzar, especificar, validar i documentar els requisits d'una manera correcta i estructurada.

Dia 1: Fonaments i parts interessades

Temes principals:

 • Necessitat de l'enginyeria de requisits;
 • Fonaments de la teoria de la comunicació;
 • Habilitats d'un enginyer de requisits;
 • Documentació dels requisits;
 • Model de la ceba;
 • Anàlisi de les parts interessades.

Dia 2: Gestió dels requisits

Temes principals:

 • Obtenció dels requisits;
 • Anàlisi dels requisits;
 • Especificació dels requisits;
 • Validació dels requisits;
 • Traçabilitat i prioritat;
 • Gestió del canvi.

Referències

Més informació

IREB – International Requirements Engineering Board
Coralius