François Chung, Ph.D.

Tag: espanya

APIFRESH

APIFRESH

Projecte Inspiralia @Madrid, Espanya (2013). La competitivitat del sector apícola europeu està caient a causa de la reducció de la producció dels apicultors com a conseqüència directa de la disminució de la població d'abelles. A més, els productes de països amb estàndards de qualitat inferiors estan guanyant quota de mercat a Europa a través d'una competència deslleial. A tot això es suma una manca de normes a nivell europeu per a certs productes del rusc.

Això significa que és possible trobar al mercat productes sota aquestes etiquetes sense cap control de qualitat i autenticitat. Pocs països a Europa tenen unes pautes o normes regionals per als productes diferents de la mel, el que es tradueix en una manca d'estandardització a nivell europeu.

Per tant, els objectius del projecte APIFRESH són tres:

 • desenvolupar normes europees per al pol·len d'abella i la gelea reial;
 • establir criteris de salut rellevants per al pol·len i la gelea reial;
 • determinar l'autenticitat del pol·len i de la mel.

Els socis d'aquest projecte són:

 • Balparmak (TR);
 • Campomiel (ES);
 • Centro Agrario de Marchamalo (ES);
 • CTC - Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (ES);
 • EPBA - European Professional Beekeepers Association (EU);
 • FNAP - Federação Nacional dos Apicultores de Portugal (PT);
 • Inspiralia (ES);
 • OMME - Országos Magyar Méhészeti Egyesület (HU);
 • Parco Tecnologico Padano (IT);
 • TÜBITAK-MAM - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-Marmara Araştırma Merkezi (TR).

En aquest projecte, la meva feina consisteix en el desenvolupament d'un programari per a la classificació i l'autenticació del pol·len d'abella. Primer, les càrregues de pol·len d'abella capturats mitjançant una càmera estan separades per tipus de pol·len utilitzant una classificació basada en el color. Segon, un microscopi s'utilitza per a capturar una imatge precisa dels grans de pol·len de la qual s'extreuen característiques discriminatives per a identificar l'origen del pol·len, és a dir, considerant el gra de pol·len com pertanyent a un tipus conegut (classificació) o a un tipus desconegut (autenticació).

Referències

Articles relacionats

EUE 2017 (llibre)
COMPAG 2015 (article de revista científica)
Micron 2015 (article de revista científica)
Inspiralia 2013 (informe tècnic)
Inspiralia 2012 (informe tècnic)

Més informació

Plataforma GIMIAS

Plataforma GIMIAS

Projecte UPF @Barcelona, Espanya (2012). GIMIAS (Graphical Interface for Medical Image Analysis and Simulation) és una plataforma de desenvolupament que té com a objectiu resoldre càlculs relacionats amb imatges biomèdiques i simulacions personalitzades. Aquesta plataforma és extensible mitjançant plugins desenvolupats per a problemes específics. A més, GIMIAS proporciona una plataforma de codi obert per al desenvolupament de prototips de programari.

GIMIAS està especialment dissenyat per a integrar eines del tractament d'imatges mèdiques, de la modelització computacional, dels mètodes numèrics i de la computació gràfica per a proporcionar als desenvolupadors científics i als investigadors una plataforma que els permet crear una àmplia varietat d'eines. L'objectiu de GIMIAS és combinar eines de diferents àrees de recerca i proporcionar així una plataforma de programari per a la investigació multidisciplinària, l'estudi clínic i el desenvolupament de productes comercials.

Algunes de les principals característiques de GIMIAS inclouen:

 • el processament d'imatges multimodals;
 • la creació de models personalitzats;
 • la simulació numèrica;
 • la visualització dels resultats de simulació.

Com a Enginyer de Software Científic dins de l'equip GIMIAS, el meu treball consisteix a desenvolupar, optimitzar, provar i instal·lar solucions de programari per a aplicacions ortopèdiques. Més precisament, sóc responsable del desenvolupament de programari per al projecte MySpine, finançat pel programa FP7 de la UE, i per als projectes 3D-FemOs i VERTEX, finançats per Catalunya i el programa ACC1Ó. MySpine té com a objectiu crear una eina clínica de predicció per a proporcionar als metges l'anàlisi biomecànic personalitzat dels seus pacients. Respecte als projectes 3D-FemOs i VERTEX, tenen com a objectiu millorar tant el diagnòstic de l'osteoporosi com la prevenció de les fractures de maluc (3D-FemOs) i de vèrtebres (VERTEX).

Referències

Article relacionat

VPH 2012 (acta de conferència)

Més informació

GIMIAS – Graphical Interface for Medical Image Analysis and Simulation
MySpine

Competició SAUC-E

Competició SAUC-E

Projecte UdG @Girona, Espanya (2006). Inspirada en les competicions americanes, SAUC-E (Student Autonomous Underwater Challenge - Europe) és la primera competició de robòtica submarina per a estudiants que es dur a terme a Europa. Per a competir, un grup d'estudiants ha de dissenyar i construir un robot capaç de dur a terme, de forma totalment autònoma, una missió predefinida per l'organització.

L'objectiu d'aquesta competició és reptar la pròxima generació d'enginyers per a dissenyar i construir un vehicle submarí autònom (AUV), i després realitzar missions realistes en el medi submarí. L'esdeveniment està dissenyat per a encoratjar als joves enginyers i científics a pensar en la tecnologia submarina i les seves possibilitats futures, així com promoure l'interès per la innovació i la tecnologia, i fomentar les carreres en aquest camp.

Vuit equips participen en la competició:

 • Heriot-Watt University (UK);
 • International University Bremen (DE);
 • UdG - Universitat de Girona (ES);
 • University of Bath (UK);
 • University of Glasgow (UK);
 • University of Leicester (UK);
 • University of Southampton (UK).

L'equip VICOROB-UdG és un equip multidisciplinari d'estudiants i professors del Grup de Visió per Computador i Robòtica (ViCOROB) de la Universitat de Girona (UdG). El seu objectiu principal és participar en la competició SAUC-E 2006 construint el robot ICTINEU AUV. Aquest robot aprofita eines de maquinari i programari desenvolupades els darrers anys en els laboratoris del grup (p. ex. simulació en temps real i arquitectura de control). L'agost de 2006, l'equip VICOROB-UdG va guanyar la competició SAUC-E 2006 que es va celebrar a Londres (UK).

Dins de l'equip VICOROB-UdG, el meu treball consisteix en desenvolupar un programa per al seguiment en temps real d'objectes sota l'aigua. Aquest programa, que implica l'ús d'algorismes de processament d'imatges, s'assegura de la capacitat del robot per a realitzar dues tasques específiques durant la missió. La primera tasca consisteix en navegar cap a una boia a mitja aigua i impactar-la, la segona consisteix en navegar cap a una creu posada al fons de la piscina i llançar un marcador cap al centre de la creu.

Referències

Articles relacionats

CCIA 2006 (acta de conferència)
UdG 2006 (informe tècnic)

Més informació

SAUC-E – Student Autonomous Underwater Challenge – Europe
VICOROB-UdG team
ViCOROB – Visió per Computador i Robòtica
UdG – Universitat de Girona