François Chung, Ph.D.

Tag: ilean

Introducció a Scrum

Introducció a Scrum

Formació iLean, Bèlgica (2015). Aquesta formació a l’aula introdueix Scrum, una metodologia de desenvolupament de programari utilitzada per al desenvolupament de productes. Aquesta formació, que combina teoria i jocs, explica com Scrum maximitza el valor dels productes, mentre redueix els riscos relacionats amb el desenvolupament de programari, mitjançant el lliurament de petits increments de manera iterativa per a permetre una retroalimentació ràpida.

Dia 1: Introducció general

Temes principals:

 • Enfocament adaptatiu;
 • Metodologia Scrum;
 • Sprint: planificació, revisió i retrospectiva;
 • Product backlog;
 • Estratègia Kaizen: inspeccionar i adaptar;
 • Planning poker.

Dia 2: Product Owner

Temes principals:

 • Estimació i planificació;
 • Expectativa i retroalimentació;
 • Intel·ligència d'eixam;
 • Habilitats en forma de T;
 • Story mapping;
 • Large Scale Scrum (LeSS).

Referències

Més informació