François Chung, Ph.D.

Tag: tensorflow

Aprenentatge profund i TensorFlow

Aprenentatge profund i TensorFlow

Formació Cognitive Class, MOOC (2020). Aquesta ruta d'aprenentatge presenta els conceptes bàsics d'aprenentatge profund i TensorFlow amb experiència pràctica en la resolució de problemes. Durant tota la formació, TensorFlow s'utilitza en l'ajust de corbes, la regressió, la classificació i la minimització de funcions d'error. Després, aquest concepte s'explora en el món de l'aprenentatge profund, on TensorFlow s'aplica per a la propagació cap enrere per ajustar els pesos i els biaixos.

Curs 1: Fonaments de l'aprenentatge profund

Temes principals:

  • Introducció a l'aprenentatge profund;
  • Models d'aprenentatge profund;
  • Models addicionals d'aprenentatge profund;
  • Biblioteques i plataformes d'aprenentatge profund.

Curs 2: Aprenentatge profund amb TensorFlow

Temes principals:

  • Introducció a TensorFlow;
  • CNN - Xarxa neuronal convolucional;
  • RNN - Xarxa neuronal recurrent;
  • Aprenentatge sense supervisió.

Referències

Formació

Deep learning fundamentals (Fonaments de l'aprenentatge profund, certificat del curs)
Deep Learning Essentials (insígnia de certificació)
Deep learning with TensorFlow (Aprenentatge profund amb TensorFlow, certificat del curs)
Deep Learning using TensorFlow (insígnia de certificació)

Articles relacionats

Més informació