François Chung, Ph.D.
CCIA 2006 - Acte de conférence

CCIA 2006 – Acte de conférence

Publication

Emili Hernàndez, Pere Ridao, Marc Carreras, David Ribas, Narcís Palomeras, Andres El-Fakdi, François Chung, Toni Almohaya, Xavier Ribas, Guillermo García de Marina, Joan Massich, Natàlia Hurtós; ICTINEU AUV, un robot per a competir; CCIA 2006: Congrés Català d'Intel.ligència Artificial, Associació Catalana d’Intel.ligència Artificial (ACIA), Perpignan, 2006.

Abstract

SAUC-E (Student Autonomous Underwater Challenge - Europe) és la primera competició en robòtica submarina per a estudiants que es dur a terme a Europa. Inspirada en les competicions americanes, per a competir en el SAUC-E, un grup d'estudiants han de dissenyar i construir un robot capaç de dur a terme una missió predefinida per l'organització, de forma totalment autònoma. Un grup d'estudiants i professors de la Universitat de Girona (UdG) hem decidit afrontar aquest repte construint el robot ICTINEU AUV. Aquest robot aprofitarà eines de maquinari i programari desenvolupades els darrers anys en el nostre laboratori. Aquest article presenta el robot que estem desenvolupant i presenta resultats preliminars (simulació en temps real) de la seva arquitectura de control, mostrant la viabilitat de la proposta.

Mot-clé

  • robòtica

Références

Publication

Articles associés

Compétition SAUC-E (projet UdG)
UdG 2006 (rapport technique)

En savoir plus

SAUC-E – Student Autonomous Underwater Challenge – Europe
ACIA – Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial